Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie

43. Bieg Lechitów jest jednym z 14 biegów półmaratońskich wchodzących w skład Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie .

X Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 

(aktualizacja: 27.11.2019)

Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie
Regulamin
 1. Cel:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW  w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej  do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.

Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną,  jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

 • Finansowanie:

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących  z budżetu

Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej między Województwem

Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

 • Miejsca i terminy realizacji biegów:

Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLAi odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:

 

Lp.Nazwa bieguMiejscowośćPropozycja daty
VII Ostrowski ICE MAT PółmaratonOstrów Wielkopolski22.03.2020
XXII Półmaraton OstrzeszowskiOstrzeszów29.03.2020
13. PKO Poznań PółmaratonPoznań05.04.2020
XXIX Bieg im. Jana KilińskiegoMogilno /Trzemeszno03.05.2020
IX Bieg LwaTarnowo Podgórne23.05.2020
6XIX Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA”Grodzisk Wielkopolski14.06.2020
7XXXI Bieg Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton PobiedziskaPobiedziska05.07.2020
829. Półmaraton PhilipsaPiła06.09.2020
95. Półmaraton Szpot SwarzędzSwarzędz13.09.2020
1043 Bieg LechitówDziekanowice /Gniezno20.09.2020
11XXXIII Ogólnopolski Bieg ZbąskichZbąszyń27.09.2020
12X Szamotuły Samsung PółmaratonSzamotuły06.10.2020
13V Półmaraton Wągrowiec SkokiWągrowiec/Skoki25.10.2020
14 XVI Międzynarodowy Kościański Półmaraton Kościan08.11.2020

Organizator zobowiązany jest do przestrzegania powyższej listy wyznaczonych biegów.* Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.

 • Uczestnictwo:
  • Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.
  • Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.
 • Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:
  • Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:
   • kobiet:          K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
   • mężczyzn:    M18, M30, M40, M50, M60, M70+.

Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników  w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany  we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

 • W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym  z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,  a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych [Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn.zm.].
  • W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

 • Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski  w Półmaratonie.

Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

– Korona Brązowa –            ukończenie 10 półmaratonów w jednym roku kalendarzowym,                                           

– Korona Srebrna     –          zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat,

– Korona Złota         –          zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat.

Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).

Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat) można otrzymać tylko raz Koronę: Brązową, Srebrną  i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

 • Nagrody:
  • Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.
  • Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
  • Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie  w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny   lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:
I miejsce– 700,00 zł
II miejsce– 600,00 zł
III miejsce– 500,00 zł
IV miejsce– 400,00 zł
V miejsce– 300,00 zł
VI miejsce– 200,00 zł
 • Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie  w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K/M70+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny   lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce            -200,00 zł

 II miejsce         – 150,00 zł

III miejsce         – 100,00 zł

** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej  w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 • Nagrody specjalne:

Nagrodę specjalną stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

Nagrodę     specjalną         otrzymają        3 osoby           wyłonione       w         specjalnym konkursie/losowaniu.

 1. Nagroda specjalna będzie przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
  1. Nagrodę specjalną będą mogli otrzymać zwycięzcy wyłonieni w specjalnym konkursie/losowaniu w trakcie ww. gali.
  1. W ww. konkursie/losowaniu będą mogły uczestniczyć tylko osoby obecne  na ww. gali, które ukończyły cykl GPW (7 biegów). O wyborze uczestników decyduje organizator.
  1. Laureaci konkursu/losowania będą mogli zrealizować nagrodę specjalną  po wypełnieniu poniższych warunków:

       – dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego,

       – wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia

zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału 

wbiegu.

 • Informacja o laureatach konkursu/losowania będzie udostępniona lokalnym organizatorom.
  • Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub  w części innym uczestnikom biegów.
 • Uwagi końcowe:
  • Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski  w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły  cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym  (co najmniej 7 biegów).

Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową

cyklu GPW.

Przewidywany termin ww. gali: 23 listopada.

 • Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.

W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie

może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie

osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.

 • Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

Dodatkowe informacje:

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i  Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Klub Altom © 2022. All rights reserved.