Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie

42. Bieg Lechitów jest jednym z 14 biegów półmaratońskich wchodzących w skład Grand Prix Wielkopolski w półmaratonie .

X Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 

(AKTUALIZACJA NA 20.12.2018)

Lp.

Nazwa biegu

Miejscowość

Propozycja daty

1. 

VI Ostrowski ICE MAT Półmaraton 

Ostrów Wielkopolski

   24.03.2019 r. 

2. 

XXI  Półmaraton Ostrzeszowski 

 

Ostrzeszów

   7.04.2019 r.

3. 

12. PKO Poznań Półmaraton 

 

Poznań

14.04.2019 r.

4. 

XXVIII Bieg im. Jana Kilińskiego 

Mogilno /Trzemeszno

  3.05.2019 r.

5. 

VIII Bieg Lwa 

Tarnowo Podgórne

18.05.2019 r.

6.

XIII Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA” 

Grodzisk Wielkopolski

9.06.2019 r.

7. 

VIII Mróz Śrem Półmaraton 

 

Śrem

16.06.2019 r.

8.

XXX Bieg Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton Pobiedziska 

Pobiedziska

7.07.2019 r.

9.

IV Półmaraton Szpot Swarzędz 

Swarzędz

  1.09.2019 r.

10. 

29.  Półmaraton   Philipsa

 

Piła

8.09.2019 r.

11. 

42.  Bieg Lechitów 

Dziekanowice /Gniezno

15.09.2019 r.

12. 

XXXII  Bieg Zbąskich 

 

Zbąszyń

22.09.2019 r.

13. 

IX Samsung Półmaraton 

 

Szamotuły

 6.10.2019 r.

14. 

XV Międzynarodowy Kościański Półmaraton 

Kościan

10.11.2019 r.

 
  •  
Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie
Regulamin


Postanowienia ogólne
1. Cel:
Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW
w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako
najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej
do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez
biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc
wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.
Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych
biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną,
jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.
2. Finansowanie:
a) Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących
z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej między
Województwem Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego
konkursu ofert.
b) Organizator Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: organizator]
na podstawie porozumienia/umowy przekaże organizatorom poszczególnych
biegów zaliczanych do cyklu GPW [dalej: lokalny organizator] wynagrodzenie
nie niższe niż 3 000,00 zł brutto tytułem współpracy przy organizacji GPW
w Półmaratonie w szczególności poprzez organizację biegów zaliczanych
do cyklu GPW.
c) Każdy lokalny organizator przekaże 3 pakiety startowe celem utworzenia
nagród specjalnych, o których mowa w punkcie 7 niniejszego regulaminu.
d) Lokalny organizator może zrezygnować z wynagrodzenia, o którym mowa
w punkcie b), co nie zwalnia go z postanowień zawartych w punkcie 5 b)
niniejszego regulaminu.
3. Miejsca i terminy realizacji biegów:
Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów
półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLA
i odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie
zaliczonych do klasyfikacji generalnej.
2 z 5
Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:
Lp. Nazwa biegu Miejscowość Propozycja
daty
1 V Ostrowski ICE MAT Półmaraton Ostrów
Wielkopolski
25.03.2018
lub
29.04.2018
2 XX Półmaraton Ostrzeszowski Ostrzeszów 08.04.2018
3 11. PKO Poznań Półmaraton Poznań 15.04.2018
4 XXVII Bieg im. Jana Kilińskiego Mogilno
/Trzemeszno
03.05.2018
5 VII Bieg Lwa Tarnowo
Podgórne
03.06.2018
6 XII Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA” Grodzisk
Wielkopolski
10.06.2018
7 VII Mróz Śrem Półmaraton Śrem 17.06.2018
8 XXIX Bieg Jagiełły TIP TOPOL Półmaraton Pobiedziska Pobiedziska 08.07.2018
9 XXVIII Półmaraton Philipsa Piła 02.09.2018
10 III Półmaraton Szpot Swarzędz Swarzędz 09.09.2018
11 41 Bieg Lechitów Dziekanowice
/Gniezno
16.09.2018
12 XXXI Ogólnopolski Bieg Zbąskich Zbąszyń 23.09.2018
13 VIII Samsung Półmaraton Szamotuły 07.10.2018
14 XIV Międzynarodowy Kościański Półmaraton Kościan 04.11.2018
* Zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez
stałą kontrolę stopnia realizacji warunków regulaminowych.
Organizator zobowiązany jest do przestrzegania powyższej listy wyznaczonych
biegów.
4. Uczestnictwo:
a) Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok
życia.
b) Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą
klasyfikowane w GPW.
5. Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:
a) Organizator i lokalni organizatorzy na mocy porozumienia/umowy zobowiązują
się do przestrzegania założeń promocyjnych zawartych w punkcie 8 niniejszego
regulaminu.
b) Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn
oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach
wiekowych:
 kobiet: K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
 mężczyzn: M18, M30, M40, M50, M60, M70+.
Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników
w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie
sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej
cyklu GPW.
W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników
o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany
we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.
3 z 5
Lokalni organizatorzy udostępnią organizatorowi wyniki biegów nie później
niż 3 dni od zakończenia zawodów.
c) Organizator zobowiązuje się do wygenerowania i udostępnienia lokalnym
organizatorom statystyk dotyczących liczby uczestników, którzy uczestniczyli
w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie.
d) W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym
z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, organizator i lokalni
organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie,
przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą
te dane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych [Dz. U. z 2016 r. poz. 922].
e) W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix
Wielkopolski w Półmaratonie.
Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej
7 półmaratonów.
f) Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski
w Półmaratonie.
Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):
 Korona Brązowa – ukończenie 10 półmaratonów
w jednym roku kalendarzowym,
 Korona Srebrna – zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat,
 Korona Złota – zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat.
Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).
Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi.
W całym cyklu (15 lat) można otrzymać tylko raz Koronę: Brązową, Srebrną
i Złotą.
W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony,
zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.
6. Nagrody:
a) Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie
Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie,
na której zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody dla najlepszych
zawodniczek i zawodników.
b) Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
c) Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie
w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego i turystycznego lub bonów/kart podarunkowych
wyasygnowanych przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości
brutto:
I miejsce – 700,00 zł
II miejsce – 600,00 zł
III miejsce – 500,00 zł
IV miejsce – 400,00 zł
V miejsce – 300,00 zł
VI miejsce – 200,00 zł
4 z 5
d) Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie
w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50,
K/M60, K/M70+) zostaną wręczone puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe
w postaci sprzętu sportowego i turystycznego lub bonów/kart podarunkowych
wyasygnowanych przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości
brutto:
I miejsce – 200,00 zł
II miejsce – 150,00 zł
III miejsce – 100,00 zł
** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie
nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej
w poszczególnych kategoriach wiekowych.
7. Nagrody specjalne:
Nagrodę specjalną stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix
Wielkopolski w Półmaratonie we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.
Nagrodę specjalną otrzymają 3 osoby wyłonione w specjalnym
konkursie/losowaniu.
a) Nagroda specjalna będzie przekazana podczas Uroczystej Gali
Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
b) Nagrodę specjalną będą mogli otrzymać zwycięzcy wyłonieni w specjalnym
konkursie/losowaniu w trakcie ww. gali.
c) W ww. konkursie/losowaniu będą mogły uczestniczyć tylko osoby obecne
na ww. gali, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).
d) Laureaci konkursu/losowania będą mogi zrealizować nagrodę specjalną
po wypełnieniu poniższych warunków:
 dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego,
 wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia
zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału
w biegu.
e) Informacja o laureatach konkursu/losowania będzie udostępniona lokalnym
organizatorom.
f) Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub
w części innym uczestnikom biegów.
8. Promocja:
Celem promocji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie jest podkreślenie
przynależności do grupy biegów priorytetowych dla naszego regionu, wzajemnie
się wspomagających i krzewiących wartości fair play oraz zdrowy tryb życia.
a) Organizator uruchomi stronę internetową cyklu GPW oraz właściwe profile
w mediach społecznościowych, na których znajdą się informacje o GPW
w Półmaratonie oraz o biegach zaliczanych do cyklu GPW, w tym: regulaminy,
aktualności, wyniki biegów, klasyfikacja generalna GPW, statystyki,
systematyczna promocja ogólna GPW oraz poszczególnych edycji biegów,
a także informacja o nagrodach i wyróżnieniach (ze zdjęciami z poszczególnych
biegów, w tym ze zdjęciami dokumentującymi promocję GPW).
5 z 5
b) Informacja o GPW w Półmaratonie będzie przekazywana w nw. sposób:
 na głównych stronach internetowych poszczególnych biegów zaliczanych
do cyklu GPW, w postaci aktywnego logo GPW odsyłającego na stronę
internetową cyklu GPW, a także poprzez umożliwienie odesłania
z profili/kont/funpage’ów prowadzonych przez lokalnych organizatorów
na profil/konto/funpage GPW na portalach społecznościowych,
 poprzez obecność organizatora i lokalnych organizatorów w promocji GPW
w różnych możliwych środkach przekazu (np. wydawnictwa, zaproszenia,
promocja w środkach transportu publicznego itp.).
c) Artykuły reklamowe Województwa Wielkopolskiego dedykowane GPW
w Półmaratonie w miejscu organizacji poszczególnych biegów zaliczanych
do cyklu GPW w strefie startu bądź mety:
 balon z logo GPW (długość: 4 m),
 2 banery (długość: od 3 m, wysokość: do 1 m).
9. Uwagi końcowe:
a) Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski
w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły
cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym
(co najmniej 7 biegów).
Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę
internetową cyklu GPW.
Przewidywany termin ww. gali: koniec listopada.
b) Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.
W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie
może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże
wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.
c) Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej
cyklu GPW przed ww. galą.
Dodatkowe informacje:
10. Złożenie oferty w ramach otwartego konkursu ofert na organizację Grand
Prix Wielkopolski w Półmaratonie jest równoznaczne z akceptacją treści
niniejszego regulaminu.
11. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Klub Altom © 2019. All rights reserved.