45. Bieg Lechitów jest jednym z 14 biegów wchodzących w skład Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2022

PATRONAT:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Regulamin 2022

DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE 2022

1. Cel:
Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.
Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniającej podejmowaną aktywność fizyczną, jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

2. Finansowanie:
Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej między Województwem Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert. 

3. Miejsca realizacji biegów:
Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych 14 biegów półmaratońskich*, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLA i odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej ( Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych z liczbą biegów zaliczonych do klasyfikacji generalnej).

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie (zastrzega się możliwość zmiany w kolejnych latach wykazu biegów poprzez stałą kontrolę
stopnia realizacji warunków regulaminowych):

1. VIII Ostrowski ICE MAT Półmaraton Ostrów Wielkopolski
2. XXII Półmaraton Ostrzeszowski Ostrzeszów
3. 14. PKO Poznań Półmaraton Poznań
4. XXIX Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego Mogilno/Trzemeszno
5. IX Bieg Lwa Tarnowo Podgórne
6. 5. PÓŁMARATON SZPOT SWARZĘDZ
7. XIV Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA” Grodzisk Wielkopolski
8. XXXI Bieg Jagiełły TIP – TOPOL Półmaraton Pobiedziska 
9. 31. Międzynarodowy Półmaraton Signify Piła
10. 45. Bieg Lechitów Dziekanowice/Gniezno
11. XXXIII Ogólnopolski Bieg Zbąskich Zbąszyń
12. X Szamotuły Samsung Półmaraton Szamotuły
13. V Półmaraton Wągrowiec Skoki Wągrowiec/Skoki
14. XVI Międzynarodowy Kościański Półmaraton Kościan

4. Uczestnictwo:
a) Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.
b) Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

5. Zasady kwalifikacji biegów do cyklu Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie:
a) Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:
▪ kobiet: K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
▪ mężczyzn: M18, M30, M40, M50, M60, M70, M80+.
Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW. W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.
b) W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą te dane, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. z 2019 r. poz. 730 dalej: nowelizacja].
c) W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie. Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.
d) Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):
– Korona Brązowa – ukończenie 10 półmaratonów w jednym roku kalendarzowym3, 
– Korona Srebrna – zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat (nie uwzględniając lat 2020 – 2021, w których GPW się nie odbyło),
– Korona Złota – zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat (nie uwzględniając lat 2020 – 2021, w których GPW się nie odbyło). 
Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).
Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat) można otrzymać tylko raz Koronę: Brązową, Srebrną i Złotą.
W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

6. Nagrody:
a) Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie (w przypadku trudnej sytuacji epidemiologicznej Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji Podsumowania w innej formie), na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.
b) Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
c) Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:
I miejsce – 800,00 zł
II miejsce – 650,00 zł
III miejsce – 550,00 zł
IV miejsce – 450,00 zł
V miejsce – 350,00 zł
VI miejsce – 250,00 zł
d) Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K70+, M70, M80+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:
I miejsce – 250,00 zł
II miejsce – 200,00 zł
III miejsce – 150,00 zł
** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej w poszczególnych kategoriach wiekowych.

7. Nagrody specjalne (nagrody specjalne zostaną przyznane wyłącznie w przypadku, gdy odbędzie się Gala):

1. Nagrodę specjalną stanowi pakiet darmowego startu w kolejnej edycji Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.
Nagrodę specjalną otrzymają 3 osoby wyłonione w konkursie.
a) Nagroda specjalna będzie przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

b) Nagrodę specjalną będą mogli otrzymać zwycięzcy wyłonieni w konkursie w trakcie ww. gali.
c) W ww. konkursie będą mogły uczestniczyć tylko osoby obecne na ww. gali, które ukończyły cykl GPW (7 biegów). Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian związanych z liczbą biegów zaliczonych do klasyfikacji generalnej.
d) O wyborze osób biorących udział w konkursie decyduje organizator.
e) Laureaci konkursu będą mogli zrealizować nagrodę specjalną po wypełnieniu poniższych warunków:
– dokonanie, wymaganego regulaminem biegu, zgłoszenia elektronicznego,
– wysłanie lokalnemu organizatorowi w ciągu miesiąca od uruchomienia zapisów do biegu stosownej informacji/potwierdzenia/deklaracji udziału w biegu.
f) Informacja o laureatach konkursu będzie udostępniona lokalnym organizatorom.
g) Nagroda specjalna jest imienna i nie może być odstąpiona w całości lub w części innym uczestnikom biegów.
2. Organizator może zastosować inne formy nagradzania w odrębnych klasyfikacjach nie objęte regulaminem.


8. Uwagi końcowe:
a) Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym (co najmniej 7 biegów).
Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW.
Przewidywany termin ww. gali: 26 listopada.
b) Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali.
W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.
c) Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.


Dodatkowe informacje:
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Klub Altom © 2023. All rights reserved.