Biuro zawodów

Biuro Zawodów usytuowane jest w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie .

Biuro Zawodów będzie czynne w sobotę 16.09.2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów 17.09.2022 r. od godziny 7:00 do 9:00.

DEPOZYT

Przechowalnia głównego bagażu – depozyt (oznakowanie i odbiór na  numer startowy)

Depozyt w biurze zawodów; czynny w dniu zawodów w godzinach 7:45 -15:00.

Uwaga!

W pozostawionym depozycie nie mogą znajdować się przedmioty, które mogą ulec łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się pozostawiania w depozycie cennych rzeczy np. zegarki, portfele z zawartością czy sprzęt elektroniczny. Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione poza depozytem.

Klub Altom © 2023. All rights reserved.