Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie .

Biuro Zawodów będzie czynne w sobotę 14.09.2024 r. w godzinach 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów 15.09.2024 r. od godziny 7:00 do 9:00.

DEPOZYT

Depozyt będzie czynny w dniu biegu 15.09.2024 w biurze zawodów w godz. 7:45 – 15:00 (oznakowanie i odbiór na numer startowy).
W pozostawionym depozycie nie mogą znajdować się przedmioty, które mogą ulec łatwemu zniszczeniu. Za zniszczenie (pęknięcie, złamanie, zgniecenie itp.) Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Zakazuje się pozostawiania w depozycie cennych rzeczy np. zegarki, portfele z zawartością czy sprzęt elektroniczny.
Organizatorzy nie odpowiadają za przedmioty pozostawione poza depozytem.
Depozyt nie będzie przyjmował rowerów oraz innych wielkogabarytowych przedmiotów