Dołącz do nas

Jeżeli jesteś gotowy na przeżycie przygody, masz ukończone 16 lat, kochasz sport i niepowtarzalną atmosferę towarzyszącą dużej imprezie sportowej, chcesz poznać nowych ludzi, dla których bezinteresowna pomoc innym ma również znaczenie – zapraszamy do udziału w wolontariacie przy organizacji Biegu Lechitów. Do współpracy zachęcamy również nauczycieli, którzy mogliby kierować grupą wolontariuszy z własnej szkoły.

W razie pytań – pisz: biuro@klubaltom.pl lub dzwoń +48 882 044 122

Do zobaczenia podczas 47. Biegu Lechitów

 

Zespoły zadaniowe

BIURO ZAWODÓW

Serce organizacyjne imprezy sportowej. Przez biuro zawodów przechodzą wszyscy uczestnicy biegu, by odebrać pakiet startowy z własnym numerem. Wolontariusze pomagają w przygotowaniu pakietów startowych, organizacji biura zawodów oraz w sprawnym jego funkcjonowaniu.

DEPOZYTY

Każdy zawodnik w Biegu Lechitów musi mieć możliwość pozostawienia rzeczy osobistych w depozycie. Zadaniem tego zespołu wolontariuszy jest bezpieczne przechowanie bagażu, zadbanie o ich ład i porządek oraz pilnowanie, aby pozostawione rzeczy po skończonym biegu trafiły do właścicieli. Praca prosta, ale przy dużej liczbie uczestników wymaga sprawnego działania.

START/META

Zespół wolontariuszy obsługujący biegaczy podczas startu i mety. Na mecie wolontariusze wręczają wodę oraz pamiątkowy medal wszystkim, którzy ukończyli bieg.

ZADANIA SPECJALNE

Grupa organizacyjna do różnych zadań . Do tego zespołu zapraszamy wolontariuszy płci męskiej z dużą ilością siły i zapału do pracy. Trzeba być przygotowanym do ciężkiej pracy, gdyż zadania, które mogą się zdarzyć bywają nieprzewidywalne.

PUNKTY KIBICOWANIA

Grupy osób , które muzyką, śpiewem i tańcami mogą kibicować wszystkim zawodnikom na trasie biegu i zagrzewać ich do jeszcze większego wysiłku. Do zadań grupy należy przygotowanie punktu kibicowania z niezbędnym sprzętem oraz kulturalny doping podczas trwania biegu.

Zgoda rodziców

Jeżeli będziesz wolontariuszem podczas 47. Biegu Lechitów, a jesteś osobą niepełnoletnią – koniecznie pobierz z naszej strony zgodę rodzica/opiekuna prawnego na Twój udział w wolontariacie. Możesz wydrukować formularz lub poprosić rodzica/opiekuna o odręczne sporządzenie dokumentu o tej samej treści. Zgodę należy dostarczyć do organizatora podczas spotkania organizacyjnego ( data, godzina oraz miejsce podane będzie na stronie internetowej Biegu Lechitów).