12345678910

PIERWSZY BIEG LECHITÓW 3 WRZEŚNIA 1978

W dniu 3 września na starcie w Ostrowie Lednickim stanęli obok siebie zawodnicy w różnym wieku i różnej profesji. Wszyscy byli ogarnięci jedną wspólną pasją biegania. Piękna sceneria Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przypominała historyczne tło „Starej Baśni” -Ignacego Kraszewskiego. To tutaj Kniaź Piast był kołodziejem z bartnikiem, tu narodził się jego syn Siemowit, jego następca Lestek, potem Ziemomysł, ojciec Mieszka I – księcia Polan. Tu władcą był dzielny Bolesław Chrobry syn Mieszka I i Dąbrówki księżniczki czeskiej.

W Ostrowie Lednickim przyjmowany był młody cesarz niemiecki Otton III, który stąd pieszo, po trakcie usłanym szkarłatem i jedwabiem wędrował do Gniezna, aby pokłonić się przed grobem przyjaciela św. Wojciecha. Na tej samej drodze 3 września 1978 r. Przystąpiło do biegowej rywalizacji 305 zawodników z 43 województw, w tym 9 kobiet. Wśród startujących znalazła się niemal cała reprezentacja zawodowa: górnicy, piekarze, prawnicy, dziennikarze, czy nauczyciele, którzy stanowili najliczniejszą grupę (16 osób).

Dziś trakt praojców naszych zwany „Szlakiem Piastowskim” – to szeroka asfaltowa szosa. Biegacze zdążali do mety walcząc z własna słabością, zimnem i lekkim deszczem. Meta byłą usytuowana na stadionie MKS „Mieszka”. Kiedy trwał bieg główny, publiczność na stadionie oklaskiwała na bieżni rywalizujących przedszkolaków, a następnie uczennice i uczniów startujących na coraz dłuższych dystansach od 200 do 3000 m. Ogółem w biegach młodzieżowych udział wzięło 950 uczestników. Zwycięzcami biegów młodzieżowych zostali według klasyfikacji wiekowej:

Przedszkolaki: Beata Nowakowska, Bartek Tomaszewski – Przedszkole nr 8 z Gniezna,

Szkół Podstawowych na 1000 m – Danuta Łukomska SP nr 5 z Gniezna, 2000 – Tomasz Leśny Sp nr 9 z Gniezna,

Szkół średnich: 1500 – Emilia Płócienniczak L.O. Puszczykowo, 3000 – Wiesław Pasternak S.Z.S. Gniezno.

Pierwszym zwycięzcą biegu głównego został Henryk Nogala z Oleśnicy pokonując trasę w czasie 58 min. 43 sek. Dzielnie spisały się kobiety. Najlepsza z nich Krystyna Wierkowicz z Olkusza przybyła na metę jako 55 osoba w klasyfikacji ogólnej. Najstarszym uczestnikiem biegu był Henryk Braun z Poznania, urodzony w 1912 r. Na mecie uzyskał czas 1:36,57 ogółem 243 miejsce.

Najlepszym nauczycielem okazał się Tadeusz Rutkowski z Poznania, który był drugi przegrał ze zwycięzcą o 4 sekundy. Ostatni zawodnik zameldował się na mecie po 2 godz. 3 sek. 22 uczestników nie pokonało trasy pierwszego biegu.

Wszyscy startujących z Gniezna, a było ich siedmiu, ukończyli bieg. Najlepszym z „Grodu Lecha” był Piotr Gruszczyński, który w klasyfikacji ogólnej zajął 9 miejsce. Piotr Gruszczyński to wychowanek dra Pawła Kiczyłły ówczesnego dyrektora I L.O. w Gnieźnie i jednego z organizatorów BL.

Gazety z życzliwością podsumowały i wychwalały przebieg imprezy, podawały wyniki końcowe klasyfikacji ogólnej. „Gazeta Zachodna” – pisała, że Bieg Lechitów był ozdobą Ogólnopolskiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego. Redaktor podkreśla

„a jednak dali radę” – Bieg przeszedł do historii. Gratulowano organizacji, która ma szanse przekształcić się w wielkie święto amatorów biegania i rekreacji z całej Polski. „Ekspres Poznański” – donosił o świetnych wynikach zawodników. „Przemiany” odnotowały przebieg pierwszego biegu i duże zainteresowanie biegiem, co stwarza dobre perspektywy na przyszłość. Gazeta „Sport” informowała o 300 odważnych na Piastowskim Szlaku.

Najobszerniej relacjonował imprezę „Sztandar Młodych”, w którym redaktor Andrzej Martynkin uznał, że był to przysłowiowy „strzał w dziesiątkę”, w tym biegu nie było przegranych. Przeszedł on do historii jako pierwszy długodystansowy bieg w Polsce o tak licznym udziale amatorów z całego kraju, którzy żegnając się mówili: „do zobaczenia za rok na II Biegu Lechitów”.

Komitet wykonawczy I Biegu Lechitów, działacze SZS, gościli 18 października u protektora imprezy Ministra Oświaty i Wychowania Jerzego Kuberskiego.

Organizatorzy zobowiązani przez uczestników I Biegu w niezmienionym składzie przystąpili do przygotowania i przeprowadzenia kolejnego II Biegu Lechitów. Zgłoszenia do następnej imprezy uczestnicy składali już rok wcześniej na mecie pierwszego biegu.
Pierwsze oficjalne zgłoszenie wysłał Juliusz Kajzer z Cieszyna w trzy dni po zakończonym pierwszym biegu. J. Kajzer ukończył II bieg na 188 miejscu z czasem 1:26,24. Komitet Organizacyjny w przygotowaniu II biegu uwzględnił wiele uwag i propozycji uczestników. W regulaminie, w porównaniu z pierwszym biegiem dokonano następujących zmian:

wprowadzono klasyfikację zawodników uprawiających sport wyczynowo
wprowadzono klasyfikacje w czterech kategoriach
wprowadzono klasyfikacje drużynową o puchar ZNP
postanowiono rozegrać na trasie biegu – bieg sztafetowy szkolnych reprezentacji Gmin województwa poznańskiego,
postanowiono, że młodzież rywalizować będzie w 20 biegach na dystansach od 150 m przedszkolaki do 3000 m
postanowiono pobierać opłatę od uczestników biegu głównego w wysokości 100 złotych
Nowością w drugim biegu był wyciąg z protokołu, który otrzymywał na mecie każdy uczestnik. Do biegu głównego zgłosiło się ostatecznie 463 uczestników, wystartowało 368, w tym 11 startujących wyczynowo. Bieg ukończyło 344 zawodników w tym 14 kobiet. Była to największa reprezentacja startujących pań jaką zanotowano do 27 biegu. Najstarszym uczestnikiem był startujący drugi raz H. Braun (67 lat).

Zwycięzcą biegu głównego został Tadeusz Rutkowski nauczyciel z Poznania, pokonując trasę w 59 min. 32 sek. W kategorii wyczynowców najlepszy okazał się Wiesław Wojtusiński z B.K.S. Bydgoszcz uzyskując czas 59 min. 22 sek. Klasyfikacje kobiet w kategorii zawodniczek wygrała Renata Pentlinowska reprezentująca Bałtyk Gdynia z czasem 1:9,59. Wśród kobiet amatorek zwyciężyła Lucyna Rokitowska z Namysłowa z czasem 1:27, 12. Najlepszym dziennikarzem okazał się propagator biegu, redaktor „Sztandaru Młodych” – Andrzej Martynkin 1:25,38 zajmując w klasyfikacji ogólnej 180 miejsce.

W biegu tym startowało dziewięciu gnieźnian, z których najlepszym był po raz drugi z rzędu Piotr Gruszczyński uzyskując czas: 1:02,03 i zajmując ogółem 5 miejsce. Po raz pierwszy przygodę z Biegiem Lechitów rozpoczął profesor z Uniwersytetu w Berlinie Fritz Juttner. Wziął on udział w kolejnych 10 biegach. Tym samym impreza nabrała wymiaru międzynarodowej. Ostatni biegacz na metę przybył po 2 godzinach i 5 sekundach.

W ramach biegów młodzieżowych rozegrano 2 biegi przedszkolaków, 12 biegów, w których startowali uczniowie szkół podstawowych oraz 6 biegów z udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych. Ogółem w biegach młodzieżowych uświetniających II Bieg Lechitów wzięło udział 1284 uczniów. Oprócz wyżej wymienionych biegów na trasie biegu głównego przeprowadzono bieg sztafetowy z udziałem 16 reprezentacji gmin ówczesnego województwa poznańskiego. W każdej drużynie znajdowało się po 5 dziewcząt i 5 chłopców. Bieg sztafetowy wygrali uczniowie z Z.S.G. w Środzie Wielkopolskiej tuż za nimi uplasowała się reprezentacja SZS z Gniezna/

Pierwsze miejsca w biegach młodzieżowych wywalczyli:

Przedszkolaki – Marzena Szymańska i Jacek Owczarzak z Przedszkola nr 14 w Gnieźnie,

Wyniki uczniów Szkół Podstawowych:

300 m – Honorata Karpińska SP nr 7 Gniezno, Tomasz Fiebig SP nr 1 Gniezno,

400 m – Małgorzata Matyszczak SP Braciszewo, Jarosław Czamański SP nr 7 Gniezno.

1000 m – Marzena Wasilewska SP nr 1, Robert Jóźwiak SP nr 3 oboje z Gniezna,

1000 m – Iwona Łukasiewicz SP Swarzędz, Piotr Niesuchorski SP nr 6 Gniezno,

1000 m – Lucyna Tyranowska, Stanisław Brzozowski oboje reprezentanci SP Swarzędz,

1000 m – Dorota Wojciak SP nr 9 Gniezno

2000 m – Jarosław Szynklewski SP Mosina.

Punktację zespołową wygrali uczniowie Zbiorcza Szkoła Gminna nr 4 z Gniezna.

Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zwycięzcami zostali:

1000 m – Danuta Łukomska ZSZ nr 1 Gniezno,

2000 m – Matra Matkowska i Tomasz Leśny oboje ZSO Gniezno,

3000 m – Jan Nawrocki ZSRol.

2000 m – Julia Kozłowska ZSO, Piotr Karasiewicz ZSZ (późniejszy zwycięzca X jubileuszowego biegu głównego).

Punktację zespołową w kategorii dziewcząt i chłopców wygrali uczniowie ZSO z Gniezna.

Wyniki i relacje z biegu zamieściły na swych łamach pod wymownymi tytułami: „Sztandar Młodych”: „Do ostatniego tchu”, „Sport”: „Bieg Lechitów po raz drugi – przedłużenie młodości”, „Przemiany”: Uczestnictwo cenniejsze niż wynik”.

Spora grupa uczestników II Biegu traktowała swój start jako sprawdzian przed I Maratonem Pokoju, który odbył się w trzy tygodnie po Biegu Lechitów. Wyjeżdżający z Gniezna „Lechici” żegnając się mówili do siebie do zobaczenia na trasie Maratonu Pokoju.

Pracujący w niezmienionym składzie Komitet Organizacyjny postanowił, ze III Bieg Lechitów odbędzie się 8 czerwca, tak aby termin nie kolidował z zyskującym dużą popularność Maratonem Pokoju.
Do organizacji imprezy włączono aktyw młodzieży SKS II Liceum Ogólnokształcącego. Na trzy tygodnie przed samym biegiem w sekretariacie Organizatorów znajdowało się 518 zgłoszeń. Ze względu na zwiększająca się liczbę uczestników zmieniono miejsce startu, który wyznaczono na parkingu przy wiatrakach na drodze prowadzącej z Poznania do Gniezna. Tym samym wydłużono trasę biegu głównego do 20 kilometrów.

8 czerwca 1980 r. na starcie stanęło ostatecznie 424 uczestników w tym 11 biegających wyczynowo i 8 kobiet. Bieg ukończyło 416 spośród nich. Był to najliczniejszy udział biegaczy w ciągu całej 29 letniej historii Biegu Lechitów.

Z uczestników zagranicznych startowali Niemcy i Czesi. Najstarszym uczestnikiem był 69 letni Eugeniusz Urban z Krakowa. Ostatni biegacz na metę dotarł po 2 godzinach 24 minutach i 35 sekundach. Zwiększyła się ilość startujących gnieźnian do 11 osób. Ze względu na profesję największa grupę biegaczy stanowili nauczyciele – 32 osoby.

Zwycięzca biegu głównego wśród amatorów został Tadeusz Rutkowski z czasem:

1: 05,18 podobnie jak przed rokiem w II Biegu. W grupie wyczynowej najlepszy był Henryk Paskal z Gwardii Piła z czasem: 1:03,05. Klasyfikację kobiet wygrała podobnie jak przed rokiem Lucyna Rokitowska z Namysłowa wynikiem: 1 godz. 27 min.

Puchar dla najlepszego dziennikarza przypadł Januszowi Kalinowskiemu z „Kuriera Polskiego”.

W grupie nauczycieli zwycięzcą został najlepszy amator tego biegu T. Rutkowski. Wśród gnieźnian najlepszym okazał się Mieczysław Olejnik 1:19,22 zajmując 56 miejsce.

Aż 126 uczestników pokonało trasę biegu po raz trzeci, otrzymali oni oprócz znaczka udziału w III Biegu drugi znaczek za trzykrotny udział.

Nie tylko dorośli masowo uczestniczyli w III Biegu, także młodzież stawiła się w wielkiej liczbie 1520 uczniów. Na trasie biegu głównego rozegrano bieg sztafetowy z udziałem 5 zespołów reprezentujących szkoły gminne województwa poznańskiego. Bieg ten wygrali uczniowie SP nr 18 z Poznania wyprzedzając ZSG Żerków i Gniezno.

W biegach młodzieżowych najlepsi okazali się:

Przedszkolaki – Agnieszka Ruszkiewicz Przedszkole nr 10, Jacek Owczarzak Przedszkole nr 14, oboje z Gniezna

Szkoły Podstawowe:

300 m – Małgorzata Nowak SP nr 6, Paweł Kruszona SP nr 2 Gniezno

400 m – Alicja Kaczyńska SP nr 8, Robert Budzyński SP nr 4 Gniezno

500 m – Iwona Woźniak SP nr 7 Gniezno

600 m – Anna Wesner SP nr 4, Robert Jóźwiak SP nr 8 Gniezno

800 m – Czesława Ratajczak SP nr 4, Przemysław Kozłowski SP nr 1 Gniezno

1000 m – Dariusz Stachowiak SP nr 4 Gniezno

W punktacji zespołowej sukces odnotowali uczniowie SP nr 4 z Gniezna

Szkoły średnie:

1000 m – Danuta Łukomska ZSZ nr 1Gniezno

1500 m – Ewa Smyk ZSZ nr 1 , Tomasz Leśny I L.O.

2000 m – Irena Wesołowska I LO, Krzysztof Pawłowski II LO, Piotr Łukaszewski ZSZ nr 2

Prasa podobnie jak w poprzednich biegach szeroko opisywała wydarzenia. „Sztandar Młodych” wydrukował na swych łamach oficjalne wyniki.

Wśród 8 osób, które wycofały się na trasie z biegu, dwie były hospitalizowane. Ciekawostką jest udział w biegu żywej „maskotki” jaką był pies „Józek”, którego właścicielem był H. Posturzyński z Parzymiech. Pies wraz z właścicielem z podzielonym po połowie numerem startowym pokonali trasę i ukończyli ją na 401 miejscu z czasem: 2:14,50.

W dniu 6 września 1981 r. zorganizowano IV Ogólnopolski Bieg Lechitów. Na starcie stanęło 280 uczestników. Dystans wynosił 19,4 km. Tym razem metę usytuowano w centrum miasta Gniezna przy ul. B. Chrobrego, obok Szkoły Podstawowej nr 5. Obawiano się, że finisz na stadionie mógłby się odbyć przy pustych trybunach.
IV Bieg Lechitów odbył się dzięki niesamowitemu samozaparciu działaczy ZM SZS. Grono pesymistów przepowiadało klęskę organizatorom. Działacze ZM SZS byli nieugięci i wytrwali. Wiedzieli, że zapoczątkowali w Polsce bieg masowy i nie mogą zawieść oczekiwań sympatyków tej dyscypliny sportu, a „Lechici” polubili rywalizację na Szlaku Piastowskim.

Na starcie było widać zorganizowane przy TKKF-ach i klubach grupy biegaczy. Najbardziej okazale i liczebnie prezentowały się: grupa z Wojewódzkiego Zakładu Leczenia Odwykowego w Parzymiechach oraz grupa z Milcza dzięki posiadanemu własnemu transportowi.

IV bieg był biegiem szybkim. Sprzyjały temu warunki atmosferyczne, wiatr w plecy, oraz dobre przygotowanie kondycyjne uczestników. Wszyscy uczestnicy ukończyli bieg w dobrej kondycji. W tym biegu zanotowano wypadek bez precedensu, związany z dyskwalifikacją jednego z czołowych biegaczy amatorów w kraju. Powodem było sfałszowanie zaświadczenia lekarskiego.

Wielu „Lechitów” traktowało start w tym biegu jako sprawdzian przed kolejnym „Maratonem Pokoju”, a dwóch uczestników: E. Jołtuch i H. Czerniak, jako trening przed startem do biegu „RUN 81” na dystansie 100 km.

Zwycięzca biegu głównego został Henryk Paskal z Gwardii Piła, który pokonał dystans w czasie 58 min. 57 sek. Wśród amatorów triumfował Jan Becelewski.

W poszczególnych kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zajęli:

18-30 lat – Jan Becelewski – Głogów 1:00,04

31-40 lat – Lech Rachoń – Tczew 1:06,05

41-50 lat – Michał Wójcik – Lublin 1:07,19

51 i więcej – Benedykt Gugała – Kraków 1:14,10

Kobiety: Zofia Turosz – Leżajsk 1:16,42

Najlepszym w gronie nauczycieli okazał się Jan Becelewski z Głogowa, natomiast w kategorii dziennikarzy Lech Gołyński z Konina w czasie 1:12,03.

Najstarszym uczestnikiem biegu podobnie jak przed rokiem był Eugeniusz Urban z Krakowa mający 70 lat. Pokonał trasę w czasie 2 godz. 16 min. 39 sek.

Podobnie jak w trzecim biegu startowało 11 gnieźnian i najlepszym z nich był Mieczysław Olejnik.

Bieg młodzieżowy rozegrano na długości 2 km. na ulicach Gniezna, gdzie rywalizowało tylko 105 uczniów w 4 kategoriach wiekowych. Najlepsze wyniki uzyskali:

Szkoły Podstawowe:

dziewczęta – Dorota Kulecka SP nr 9

Marzena Wasilewska SP nr 1

Renata Płóciennik SP nr 9

chłopcy – Artur Schultz SP nr 4

Przemysław Kozłowski

Robert Rosiak z Zaniemyśla

Szkoły ponadpodstawowe:

dziewczęta – Grażyna Grzechowiak LM

Mariola Kaźmierczak ZSZ nr 1

Barbara Brodnicka ZSZ nr 1

chłopcy – Tomasz Leśny ZSO

Leszek Simiński ZSO

Piotr Kubiak II LO

Zapowiedzi pesymistów, że IV Bieg Lechitów zakończy się klęską nie sprawdziły się. „Lechici” zjawili się na starcie i to dobrze przygotowani do rywalizacji, a organizatorzy pokonali wszelkie trudności aby bieg odbył się zgodnie z planem.

W czerwcu, kiedy dobiegły zmagania sportowe uczniów szkół gnieźnieńskich w ramach III Gnieźnieńskiej Olimpiady Szkolnej, miejscowi działacze SZS byli już myślami przy przygotowywanym V Biegu Lechitów.
Pomimo braku sprzętu sportowego, szczególnie obuwia, biegających dla zdrowia było coraz więcej. Przybywało również imprez biegowych w kraju. Ze względu na trudności z ustaleniem kategorii zawodników biegających wyczynowo, gdyż nie każdy chciał się do tego przyznać, organizatorzy zrezygnowali z prowadzenia tej klasyfikacji.

Pod zabytkowymi wiatrakami w Lednogórze 5 września od wczesnych godzin rannych robiło się coraz bardziej kolorowo i gwarno, a to za sprawą „Lechitów”. Wśród przystępujących do rywalizacji było kilku biegaczy zagranicznych m.in.: dwóch dziennikarzy z Los Angeles, korespondenci dzienników „Times” i „The Waschington Post”.

Na starcie wśród 282 uczestników były 4 grupy zorganizowane: 26 biegaczy z Zakładu Odwykowego w Parzymiechach z własnym transparentem o treści: „Kilometrów choćby 200 przebiegniemy w każdym mieście”; 10 reprezentantów „Gnieźnieńskiego Klubu Biegacza”; liczna grupa z Milicza oraz 5 biegaczy z TKKF „Orzeł” z Bydgoszczy.

Najstarszym uczestnikiem był 65 letni Stefan Mielczarek z Jaworowa. Liczną grupę stanowili nauczyciele, których na starcie stawiło się 27.

Jak przystało na mały jubileusz V bieg był najszybszy z dotychczas rozegranych. Sprzyjały temu dobre warunki atmosferyczne, słoneczna niezbyt ciepła aura i wiejący w plecy wiatr, znacznie pomagały zawodnikom. Podkreślić należy dobrą kondycję uczestników.

Od samego startu duże tempo narzucili zawodnicy „Olimpii” Poznań: B. Śliwiński,

M. Bugaj i J. Stańczak.

Na miejsce mety wybrano kameralny stadion szkolny SP nr 4, na którym zgromadziło się wielu kibiców. Wszyscy kończący bieg, a było ich 275, otrzymali proporczyki, dyplomy i znaczki okolicznościowe. 28 uczestników trasę Biegu Lechitów pokonało już po raz piąty. Otrzymali oni specjalny znaczek za 5 krotny udział w imprezie.

Zwycięzcą V biegu został Bogdan Śliwiński z Poznania, uzyskując czas 58 min. i 38 sek. Ostatni zawodnik przybył na metę po 1 godz. 58 min. i 40 sek.

Najlepszym nauczycielem okazał się Adam Twardy z Witkowa. Wśród dziennikarzy rywalizację wygrał Lech Gołyński z Konina. Spośród 6-ciu rywalizujących kobiet najszybsza była Renata Walenciak z Gdyni z czasem: 1:13,01.

Wśród gnieźnian najwyżej klasyfikowany został Piotr Gruszczyński, który przybył po zwycięzcy 3 min. i 2 sek. później, zajmując 4 miejsce.

Klasyfikację startujących już po raz 5 w BL wygrał Henryk Paskal z Piły 5:26,32. Wśród „wiernych Lechitów” było trzech gnieźnian: H. Borowczyk, H. Wesołowski,

M. Olejnik. Bieg ukończył Sekretarz Generalny SZS i jeden z pomysłodawców biegu – Zbigniew Cendrowski.

Jak wiemy Bieg Lechitów to wspólne bieganie dorosłych i młodzieży. W zawodach uświetniających bieg główny wzięło udział 1112 uczniów tylko ze szkół podstawowych rywalizując w na 6 dystansach. Pierwsze miejsca na poszczególnych dystansach zajęli:

Beata Kapcińska SP nr 9

Maciej Dąbrowski SP nr 9

Magdalena Wysocka SP nr 7

Robert Grzeszczak SP nr 8

Lucyna Tok SP nr 8

Grzegorz Ofertowicz SP nr 5

Zespołowo rywalizację wygrali uczniowie SP nr 4 wyprzedzając SP nr 8 i SP nr 9.

Pięć przeprowadzonych biegów najkrócej można scharakteryzować w następująco: Bieg Lechitów cieszył się sporym zainteresowaniem ogółem 1603 startujących w biegu głównym, w tym 40 kobiet. W biegach młodzieżowych startowało razem 5301 uczniów. Najstarszym uczestnikiem był E. Urban urodzony w 1911 r. Z roku na rok wzrastało przygotowanie kondycyjne zawodników. W sferze prac przygotowawczych Komitet Organizacyjny co roku doskonalił swoje poczynania, czyniąc bieg bardziej atrakcyjnym i sprawniej przeprowadzonym. Dopracowano się szybkiego ustalenia wyników biegu, co spotkało się z uznaniem uczestników.

Po zakończonym V biegu ukazała się w skromnym nakładzie książeczka p.t. „Lechici na Szlaku Piastowskim”, w której znalazły się wyniki i relacje opisujące przebieg

Wyniki V Biegu Lechitów

źródło: opracował Janusz Michałowski

Spełniając życzenia uczestników poprzednich biegów Organizatorzy postanowili, że VI Bieg i następne będą rozgrywane zawsze na tym samym dystansie o długości 20 km, a start i meta będą stałe. Start przy wiatrakach w Lednogórze, a meta na boisku SP nr 4 przy ulicy Pocztowej.
Trasa biegu została dokładnie zmierzona i jak głosi nazwa biegu, prowadzi starym piastowskim szlakiem. Dużą atrakcją przed startem była prezentacja publikacji podsumowując pierwsze pięć biegów. Każdy mógł zapoznać się z historią imprezy i przebiegiem dotychczasowych rywalizacji. Wielu odnalazło tam swoje nazwiska i znajomych z trasy oraz co najważniejsze kompletne wyniki pięciu biegów.

VI Bieg Lechitów został przeprowadzony przy bardzo sprzyjającej pogodzie, najlepszej ze wszystkich dobytych imprez biegowych. Na starcie w gotowości oczekiwało 241 zawodników po raz kolejny świetnie przygotowanych. Potwierdził to fakt ukończenia przez wszystkich startujących biegu oraz uzyskania przez nich lepszych czasów niż w poprzednich latach. Osiągnięto wspaniałe wyniki pomimo wydłużenia trasy do 20 km.

Najszybciej na płytę stadionu SP nr 4 zameldował się Marek Musiał z Bojanowic woj. wałbrzyskie, który zwyciężył w czasie 1:01,28.

Podobnie jak w latach poprzednich o miano najlepszego rywalizowali nauczyciele i dziennikarze. Wśród nauczycieli triumfował J. Becelewski z Głogowa, a rywalizację dziennikarzy wygrał L. Gołyński z „Przeglądu Konińskiego”.

Najlepszym z 12 startujących gnieźnian okazał się J. Koszyczarek z W.Z.O. Polania w Gnieźnie.

25 „wiernych Lechitów” pokonało trasę już po raz szósty. Startowały również cztery panie, z których pierwsza przybiegła H. Kośniewska z Kraśnika. Najstarszym uczestnikiem był T. Felisiak z Wrocławia, urodzony w 1912 r. Ostatni uczestnik zameldował się na mecie po 2 godz. 1 min. i 30 sek.

Zanim na bieżni stadionu pojawili się biegacze biegu głównego licznie zgromadzona publiczność mogła obserwować zmagania młodzieży szkolnej. Udział wzięło 1112 uczniów ze szkół podstawowych i średnich z Gniezna. Rozegrano 8 biegów. Zwycięzcami poszczególnych kategorii zostali:

Dziewczęta: H. Małolepsza – SP nr 8, J. Sulej – SP nr 5, M. Grabowska – SP nr 3;

Chłopcy: M. Sytek – SP nr 7, R. Chojnacki – SP nr 8, M. Zieliński – SP nr 5.

W klasyfikacji zespołowej szkół podstawowych zwyciężyła SP nr 4 przed SP nr 8 i SP nr 7.

W biegu uczennic szkół średnich najlepszą okazała się Lucyna Tok z ZSO, wśród chłopców G. Ofertowicz także uczeń z ZSO. W klasyfikacji zespołowej szkół średnich pierwsze miejsce przypadło uczniom ZSO.

Do wysokiego poziomu sportowego uczestników zaliczyć należy fakt, że nikt nie wycofał się z Biegu Lechitów. Służba medyczna nie musiała nikomu udzielać pomocy. Uczestnik, który jako 50-ty przybył na metę uzyskał czas 1:14,18, a setny uzyskał czas 1:20,00. Oznacza to, że w ciągu 6 minut dotarło do mety 50 amatorów biegania.

Zarząd Miejski Szkolnego Związku Sportowego oraz Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki w Gnieźnie nie ukrywał satysfakcji z bardzo sprawnie i efektownie przeprowadzonego biegu. Było to znakomite uczczenie 30 –lecia działania SZS. Patronujący imprezie „Sztandar Młodych” ocenił organizacje na „piątkę”.

Wyniki VI Biegu Lechitów

źródło: opracował Janusz Michałowski

Dosłownie w ostatnich sekundach przed startem w Lednogórze zgłaszali się ostatni uczestnicy do biegu. Jeszcze kilka minut przed rozpoczęciem biegu padał deszcz i wydawało się, że zawodnikom wraz ze zmaganiem z czasem będzie towarzyszyć mokra pogoda.
Na szczęście przestało padać ale chłodny wiatr wiejący w plecy dał się we znaki 240 amatorów sportowych rywalizacji. Odpowiadając na prośby uczestników każdy z biegaczy posiadał nowy numer startowy, a trasa został oznakowana co kilometr specjalnymi tablicami z informacją o długości pokonanego dystansu. Do biegu zgłosiło się 12 kobiet, a wśród nich gnieźnianka Małgorzata Magoń. W czasie trwania biegu rozpadał się ulewny deszcz i zapanował przejmujący chłód. Pięciu biegaczy nie wytrzymało, zmogły ich warunki atmosferyczne. Organizatorzy odwołali biegi młodzieżowe, które przeniesiono na termin 14 września.

Od startu ostre tempo podyktowała mała grupka, której ton nadawało dwóch biegaczy. Oni tez walczyli o zwycięstwo do ostatnich metrów. Najszybciej finiszował Kazimierz Kotlewski ze Stargard Szczecińskiego – 1:02,25. Dwie sekundy za nim przybiegł J. Stawicki z Lubrańca. W bardzo dobrej kondycji pojawiły się na mecie kobiety. Najszybciej finiszowała Barbara Paczos ze Zwierzyńca. Pokonała ona trasę w 1:14,00, zajmując 48 miejsce w klasyfikacji generalnej. Na 75 miejscu linię mety przebiegł weteran i najstarszy uczestnik Stefan Mielczarek z Jawora (57 lat). Ostatni na mecie zawodnik był gorszy od zwycięzcy o 52 minuty i 30 sekund.

Jedynym zawodnikiem zagranicznym był uczestnik sześciu poprzednich edycji biegu Fritz Juttner – pracownik naukowy z Berlina. Dla niego starty w Biegach Lechitów były symbolicznym nawiązaniem do Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Gniezno w tym biegu reprezentowało 13 mężczyzn i 1 kobieta. W tej grupie najlepszym okazał się, jak przed rokiem, Jan Koszyczarek sklasyfikowany na 20 miejscu z czasem: 1:10,07.

Wśród 235 zawodników, którzy ukończyli bieg było 24 „wiernych lechitów”, startujących od I biegu. Przeprowadzono klasyfikacje w 6 kategoriach wiekowych, a wśród wszystkich uczestników po raz pierwszy rozlosowano nagrody. Wszyscy kończący VII bieg główny otrzymywali medale.

Po eliminacjach szkolnych w których udział wzięło 7.949 uczniów, 14 września odbyły się przełożone biegi młodzieżowe. 1536 uczniów rywalizowało na dziesięciu dystansach od 500 do 2000 m. Na pierwszych 25 uczniów, którzy dotarli do mety, czekały medale. Wyniki młodzieży przedstawiają się następująco:

500 m J. Wypijewska SP nr 7; R. Gąszczyk SP nr 8

800 m B. Borkowska SP nr 4; A. Zawada SP nr 7

1000 m S. Mantz SP nr 8 M. Pękała SP nr 5

1000 m L. Tok I LO

1500 m. B. Sarzyńska L.M. R. Jóźwiak I LO

2000 m St. Łagutoczkin ZSZ nr 2

Wszyscy uczestnicy tego biegu odjeżdżali z Gniezna bardzo zadowoleni ze sprawnej organizacji i możliwości sprawdzenia swojej formy przed Warszawskim Maratonem Pokoju.

W dniu 8 września, sympatycy biegów masowych zjechali do Gniezna, aby rywalizować o to zaszczytne wyróżnienie. Mimo przenikliwego zimna 242 Lechitów stanęło na starcie. Przychylając się do prośby sporej grupy startujących nauczycieli, Organizatorzy, którzy w większości sami byli nauczycielami w gnieźnieńskich szkołach, postanowili, że w ramach VIII biegu rozegrane zostaną swoiste Mistrzostwa Polski Nauczycieli.
Przecież od pierwszego BL prowadzono klasyfikację najlepszych nauczycieli, którzy często nadawali ton sportowej rywalizacji. Trzy biegi główne nawet wygrali: drugi i trzeci – T. Rutkowski nauczyciel z Poznania oraz czwarty bieg – J. Becelewski nauczyciel z Głogowa. Wśród 242 uczestników biegu ósmego, aż 39 stanowiło grono nauczycieli. Na mecie w pierwszej czwórce było ich aż trzech. Zwycięzcą został Stanisław Lange z Lęborka, trzeci, wspomniany T. Rutkowski, a czwartą pozycję wywalczył J. Becelewski.

Liczną, 18 osobową grupę stanowili gnieźnianie wśród których sześciu to nauczyciele: Marian Pokładecki, T. Leśny, Ryszard Olchowik, M. Meller, M. Cieślewicz, H. Borowczyk. Ten ostatni brał udział już po raz ósmy. Do grupy nauczycieli zaliczyć należy wykładowcę Uniwersytetu w Berlinie F. Juttnera.

W klasyfikacji ośmiu biegów po tej imprezie prowadził Michał Janczylik ze Stronia Śląskiego.

„Wiernych Lechitów” było 23, spośród nich najbardziej znana osoba to Zbigniew Cendrowski Sekretarz Generalny SZS. Podnosił on swoja obecnością rangę imprezy i dawał przykład wspaniałej postawy sportowca. Propagowanie wspólnego biegania dla dorosłych i młodzieży szkolnej było jego wielka pasją. W klasyfikacji ogólnej ośmiu biegów zajmował wysokie 4 miejsce.

Do zmagań na trasie BL ponownie stawili się dziennikarze. Najlepszym z nich okazał się St. Kostyszyn z „Horyzonty BEFAMY” Bielsko-Biała. Drugie miejsce zajął

L. Gołyński z „Przeglądu Konińskiego”, także weteran biegu, zajmował trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej ośmiu biegów.

Różnica na mecie między pierwszym, a ostatnim zawodnikiem wynosiła niecałe 55 minut. Przez ten czas sędziowie zdążyli zanotować czasy, ustalić kolejność, przygotować i wywiesić listy wyników oraz wypisać dyplomy. Bieg ósmy otrzymał za organizację „trzy gwiazdki” co było równoznaczne z oceną najwyższą. Redaktor J. Bednarz z „Gazety Poznańskiej”, trzeci w klasyfikacji dziennikarzy, relację z VIII biegu zatytułował: „Więcej takich biegów jak Lechitów”.

Zanim do mety dobiegli seniorzy, widzowie na stadionie SP nr 4 oklaskiwali zmagania 1136 uczniów Młodzieżowego Biegu Lechitów w tym 176 uczniów spoza Gniezna wśród których byli nawet z Krakowa.

Młodzież biegała na dystansach od 500 do 2000 m. Zwycięstwa w swoich kategoriach odnieśli:

500 m – E. Nawrocka SP nr 4; K. Kasperczak SP nr 4

800 m – A. Paczyńska SP nr 4; A. Gromadziński Sp nr 3

1000 m – B. Borkowska SP nr 4; P. Pawłowski SP Mieleszyn

1000 m – S. Manc L.O. dla pracujących;

1500 m – J. Perczyńska ZSZ nr 3; L. Tok I L.O.

2000 m – R. Jóźwiak II L.O.

Zespołowo najlepiej zaprezentowały się SP4, SP 10 i I L.O.

„Jeśli stanąłeś wraz z innymi na trasie biegu, już wygrałeś, choćbyś przybył ostatni” – słowa wypowiedziane przez Zbigniewa Cendrowskiego przyświecały jako motto uczestnikom dziewiątego biegu. Zwycięzców okazało się 243, bo tylu stanęło na starcie w pobliżu Lednogórskich wiatraków.
Walka na trasie biegu głównego przebiegała typowo. Tuż po starcie grupa 15 biegaczy narzucała szybkie tempo. Silny wiatr w plecy był ich sprzymierzeńcem. Na półmetku grupa prowadząca była już mniej liczna. Pozostali uczestnicy biegli długim, barwnym i rozciągniętym na ok. 1 km korowodem. Na ulicach Gniezna ze znaczną przewagą prowadził Zygmunt Zdanikowski mieszkaniec Siedlec, który utrzymał swoja niezwyciężona pozycję. Za nim podążała czwórka biegaczy. Czas Z. Zdanikowskiego na mecie wyniósł 1godzina 19 sekund. Był to dotychczas najlepszy wynik w dziejach biegu na dystansie 20 km. Z pozostałej czwórki biegnącej za niepokonanym liderem najwięcej sił zachował Janusz Stańczak z Poznania, który na finiszu wyprzedził Pawła Małkowskiego ze Słupska i Tadeusza Rutkowskiego, zwycięzcę II i III Biegu Lechitów. T. Rutkowski zdobył tym samym tytuł Mistrza Polski Nauczycieli. Konkurencja była duża, bo 28 nauczycieli wystartowało, wśród nich dwaj gnieźnianie: T. Leśny, który zajął 13 miejsce i H. Borowczyk, który ukończył bieg na 26 pozycji. Najlepsza nauczycielka została A. Kapuścińska z Łodzi, natomiast ogólną klasyfikację kobiet, których biegło pięć, wygrała H. Wiśniewska z Torunia 1:21,30.

Dodatkowo w tym biegu prowadzono klasyfikację drukarzy, pracowników ZREMB-u i dziennikarzy. Wśród drukarzy wygrał R. Anyżewski z Warszawy wyprzedzając W. Golę pracownika Gnieźnieńskich Zakładów Graficznych – sponsora wszystkich dotychczasowych Biegów Lechitów. Kolejni drukarze: M. Garjaciak i E. Tunak zajęli siódmą i ósmą lokatę. Wśród pracowników ZREMB-u najlepszym był J. Adamski z Poznania wyprzedzając gnieźniania W. Kniazia.

Klasyfikację dziennikarzy wygrał L. Gołyński „Przegląd Koniński” i uplasował się na drugiej pozycji w klasyfikacji 10 biegów.

Liczną, bo 18 osobową grupę, stanowili biegacze z Gniezna. Najwyższą 11 lokatę w biegu głównego uzyskał Piotr Karasiewicz.

„Wiernych Lechitów” startowało w IX biegu dziewiętnastu. Ostatni z biegaczy zameldował się na mecie po 2 godz. 11 min. i 16 sek. Startujący redaktor Janusz Kalinowski z Polskiej Agencji Prasowej – drugi w klasyfikacji dziennikarzy i jednocześnie przewodniczący Komisji Biegów Masowych, po zakończeniu imprezy, bardzo wysoko ocenił przygotowanie i organizację biegu. Stwierdził cyt.: „chciałoby się by organizowanych było więcej takich biegów”. Tak więc w tym biegu nie było przegranych. A za rok miał nastąpić jubileuszowy X Bieg.

Dodatkowym wyróżnieniem i niebywałym zaszczytem dla Organizatorów Biegu Lechitów było uczestnictwo w organizacji Pierwszego Światowego Biegu Pokoju. Bieg odbył się 27 września w Lednicy pod patronatem ONZ dla uczczenia Międzynarodowego Roku Pokoju i 40 rocznicy powołania Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci – UNICEF.

Biegi młodzieżowe. Wśród startującej młodzieży było 1476 „zwycięzców” w tym 183 spoza Gniezna. Rywalizowano w 10 biegach, a zainteresowanie uczniów w każdej ze szkół wyraźnie wzrosło. Zwycięstwa w poszczególnych biegach odnieśli:

S. Szcześniak SP nr 4, J. Fiebieg SP nr 8, P. Manc SP nr 8, A. Chrostek SP nr 2

J. Gawrońska SP Bogusławiec, P. Napierała SP Karniszewo, A. Kruczkowski ZSZ nr 1

A. Łucki ZSZ nr 3, L. Tok I L.O., R. Jóźwiak II L.O.

Zespołowo najlepiej zaprezentowały się, triumfatorka poprzednich imprez, Szkoła Podstawowa nr 4 – cztery puchary, SP nr 7 – jeden puchar, SP 10 – jeden puchar,

I L.O. – dwa puchary, ZSZ nr 1 i ZSZ nr 3 po jednym pucharze.

Komitet Organizacyjny X Jubileuszowego Biegu Lechitów przygotował imprezę bardzo starannie. Wysłano zaproszenia do wszystkich dotychczas startujących w biegach. Dla tych, którzy przyjechali w przeddzień imprezy zorganizowano wycieczkę na Ostrów Lednicki i do Katedry gnieźnieńskiej.
Sporządzono nowe numery startowe. Na łamach „Przemian” ukazało się jedenaście artykułów związanych z dotychczas rozegranymi biegami. Przeczytać można było następujące i wymowne tytuły: „Dziesiąty coraz bliżej”, „Najszybsi”, „Było ich dziewięć”, „Puchary”, „Lechici z Gniezna”, „Wiek nie gra roli”, „Od Gniezna po Amerykę”, ”Nikogo za plecami”, „Naj, naj, naj…”, „Najwytrwalsi” i „Gdyby nie oni”. Autorem tych artykułów był Krzysztof Łukasik.

Wszyscy uczestnicy X biegu jaki sympatycy, mogli zwiedzić wystawę ukazującą dorobek dziewięciu biegów. Na wystawie zgromadzono cztery tomy kronik BL, proporczyki, znaczki, medale, dyplomy, komunikaty, dwie książki „Bieg Lechitów” autorstwa

Z. Cendrowskiego wydana po I biegu oraz „Lechici na Szlaku Piastowskim” napisana przez J. Michałowskiego i wydana po piątym biegu.

W jubileuszowym biegu udział wzięło 209 uczestników w tym 18 po raz dziesiąty. Pogoda dopisała, było ciepło. Startujący stwierdzili, że było nawet za ciepło i za bardzo parno. Bardzo liczna 25 -cio osobową grupę startujących stanowili gnieźnianie.

Po raz pierwszy w historii Biegu Lechitów zwyciężył mieszkaniec Gniezna – Piotr Karasiewicz. Do tej pory najlepszym jego rezultatem było 11 miejsce. Los był tym razem bardzo łaskawy. Piotr Karasiewicz uświetnił jubileusz i wynagrodził trudy organizacji zawodów gnieźnieńskim działaczom. Pokonał trasę w 1 godz. 2 min. i 24 sek., wyprzedzając drugiego na mecie znakomitego weterana T. Rutkowskiego. Ponownie T. Rutkowski został najlepszym wśród nauczycieli.

Najlepszym spośród drukarzy został J. Kukliński z Ciechanowa. Drukarzy startowało ogółem 11. Aż o 11 minut zwycięzca biegu głównego wyprzedził najlepszego pracownika ZREMB-u Zenona Czube z Poznania. Ogółem pracowników tego przedsiębiorstwa startowało 19. Najlepszym dziennikarzem został Jan

Matura, który przybiegł w 9 min. i 3 sek. za Karasiewiczem.

Ostatni zawodnik przegrał ze zwycięzcą o 1 godz. 7 min i 5 sek.

W X biegu startowały tylko dwie kobiety. A. Kapuścińska z Łodzi, która uzyskała czas 1:31,59 uzyskując 139 miejsce. Natomiast J. Wichrowska z Torunia z czasem 1:33,49 uplasował się na 153 pozycji. Najstarszym uczestnikiem był J. Kopeć ur. w 1918 r. ze Szczecina, który na mecie zameldował się po 1 godz. 51 min. i 23 sek.

Osiemnaście osób startowało dotychczas we wszystkich biegach. Po zsumowaniu czasów kolejność „wiernych Lechitów” była następująca:

L. Gołyński dziennikarz „Przeglądu Konińskiego” 12 godz. 21 min. 18 sek.,

J. Nawrot – sztygar z Kopalni „Mysłowice” miał 29 minut więcej jak prowadzący,

Z. Cendrowski – ZG SZS Warszawa miał straty 1 godz. 4 min. i 15 sek. Kolejni byli:

S. Dobak – Szmotuły, J. Etzel – Poznań, W. Wesołowski – Kowalewo, H. Odelski – Namysłów, K. Oparka – Bydgoszcz, M. Prokopowicz – Warszawa, R. Firlik – Swarzędz,

H. Olejniczak – Wrocław, J. Ejsmund – Zielonka k/ Poznania, M. Nowak – Piła,

H. Borowczyk – Gniezno, R. Rusznica – Sosnowiec, J. Kaczanowski – Olsztyn,

W. Pawłowski – Parzymiechy, R. Janowicz – Gdańsk. Wszyscy uwiecznili się z organizatorami na pamiątkowym zdjęciu.

Podsumowując 10 biegów statystyka wygląda imponująco. W biegu głównym udział wzięło 2.768 osób, w tym 69 kobiet. W biegach młodzieżowych wystartowało 11.689 uczniów.