REGULAMIN OTRZYMANIA MEDALU

KORONY POLSKICH PÓŁMARATONÓW 2024

Organizatorem Korony Polskich Półmaratonów „KPP” jest Polskie Stowarzyszenie Biegów.

Niniejszy regulamin dotyczy uczestnictwa w następujących biegach:

Lp. Data Nazwa biegu Miejscowość Link

 

1 23.03.

2024

16. NOWALIJKA Półmaraton Ślężański Sobótka http://www.polmaratonslezanski.pl
2 24.03.

2024

18. Nationale-Nederlanden Półmaraton Warszawski Warszawa http://www.nnpolmaratonwarszawski.com
3 14.04.

2024

16. PKO Poznań Półmaraton Poznań https://halfmarathon.poznan.pl
4 12.05.

2024

11. PKO Białystok Półmaraton Białystok http://www.bialystokpolmaraton.pl

 

5 16.06.

2024

16. Hunters Grodziski Półmaraton “Słowaka” Grodzisk Wlkp. http://www.polmaratongrodzisk.pl
6 15.06.

2024

10. Nocny Wrocław Półmaraton Wrocław https://mcs.wroc.pl
7 8.09.

2024

33. Półmaraton Signify Piła http://www.pila.halfmarathon.pl

 

8 15.09.

2024

47. Bieg Lechitów Gniezno http://www.bieglechitow.pl
9 29.09.

2024

11. Garmin Półmaraton Gdańsk

 

Gdańsk http://www.polmaratongdansk.pl/  

 

10 20.10.

2024

10. Cracovia Półmaraton  Królewski Kraków http://www.zis.krakow.pl

 

 1. Warunki otrzymania medalu Korony Polskich Półmaratonów:
 • Ukończenie minimum pięciu (5) półmaratonów z wyżej wymienionych dziesięciu (10) w ciągu 2024 roku.

 Należy pamiętać, żeby zgłosić się w terminie do wybranych biegów.

Wypełnienie zgłoszenia o przyznanie medalu Korony Polskich Półmaratonów poprzez formularz zgłoszeń elektronicznych na stronie: https://online.datasport.pl/zapisy/koronapm24/

 • Zgłoszenie do Korony Polskich Półmaratonów można dokonać w następujący sposób:

– przed przystąpieniem do pierwszego półmaratonu w ramach Korony Polskich Półmaratonów lub   w trakcie startów do KPP lub po przebiegnięciu 5 wybranych półmaratonów zgodnie z regulaminem KPP w terminie do 31 grudnia 2024 roku. W dowolnym momencie zawodnik będzie mógł dodać kolejny ukończony bieg w edycji elektronicznego zgłoszenia.

Zawodnikom, którzy nie zrealizują „Korony” zgodnie z regulaminem opłata nie będzie zwracana.

 • Uiszczenie opłaty poprzez płatności elektroniczne, dostępne w formularzu zgłoszeń przed przystąpieniem do pierwszego półmaratonu KPP:

– 110 zł. gdy medal ma być przesłany na adres na terytorium RP,

– 125 zł. gdy medal ma być wysłany na adres poza terytorium RP

 1. Ostateczny termin zgłoszeń i opłaty upływa 31 grudnia 2024 roku.
 2. Pozytywne przejście procesu weryfikacji będzie skutkowało zaznaczeniem przy nazwisku wnioskodawcy, odpowiedniej informacji na liście startowej Korony Polskich Półmaratonów 2024
 3. Lista osób zgłoszonych do „KPP 2024” z aktualną liczbą półmaratonów będzie dostępna na stronach internetowych: psb-biegi.com.pl oraz  www.datasport.pl
 4. Pamiątkowy medal zostanie wysłany pocztą listem poleconym, według kolejności zgłoszeń, na adres podany w formularzu zgłoszeniowym nie później niż do końca lutego 2025 roku. Data wysłania medalu będzie widoczna przy nazwisku zdobywcy „Korony”.
 5. W przypadku zwrotu przesyłki z medalem z powodu podania nie dokładnego adresu, lub nie odebrania jej w terminie, adresat ponosi ponowną opłatę za jej wysłanie i zwrot.
 6. Kontakt w sprawie zgłoszeń, weryfikacji i płatności Korony Polskich Półmaratonów: biuro@datasport.pl W sprawie wysyłki medalu KPP, kontakt: glancman69@gmail.com 
 7. W przypadku reklamacji sprawy będą rozstrzygane przez Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Biegów.

Kontakt: poczta@psb-biegi.com.pl