Trwa proces przyznawania akredytacji na 47. Bieg Lechitów. Uprawniają one do poruszania się w strefie mediów podczas imprezy, która odbędzie się 15 września 2024 r.

Aby otrzymać akredytację należy wysłać Z ADRESU REDAKCJI do ŚRODY 11.09.2024 r., do godziny 12:00 e-mail pod adresem biuro@klubaltom.pl zawierający poniższe informacje:

– imię i nazwisko: …
– redakcja: [nazwa i adres redakcji]
– strona internetowa: …
– adres e-mail dziennikarza: …
– numer telefonu komórkowego: …
– rodzaj akredytacji: [prasa, radio, telewizja, foto]

UWAGA – LICZBA AKREDYTACJI OGRANICZONA. POD UWAGĘ BĘDĄ BRANE JEDYNIE WIADOMOŚCI Z ADRESÓW REDAKCYJNYCH (np. sport@redakcja…), NIE POSZCZEGÓLNYCH DZIENNIKARZY (np. j.kowalski@…)!