Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Regulamin – Bieg Lechitów
 
Wyciąg z regulaminu:
I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

1.17 września 2023 r.

2. Dystans 21,0975 km .

3. Start Ostrów Lednicki w Dziekanowicach, meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

III. Limit czasu

Uczestników  obowiązuje limit czasu 3 h.

IV. Limit uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 1250 Uczestników Biegu.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać:

 1. za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.bieglechitow.pl.
 2. bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa III LO w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 :
 • w sobotę 16.09.2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00
 • w dniu zawodów 17.09.2023 r. od godziny 7:00 do 9:00

(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 1250 zgłoszonych i opłaconych uczestników)

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

W biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej, o której mowa w punkcie VI jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VI. Opłaty

 1. Opłata startowa wynosi:

PAKIET STANDARD, który zawiera: numer startowy z chipem, agrafki, na mecie medal, posiłek regeneracyjny oraz ewentualne gadżety od sponsorów. Pakiet standard nie zawiera koszulki.

 • Dla pierwszych 500 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 100 zł
 • dla kolejnych 500 osób (501–1000), które dokonają pełnego zgłoszenia* 115 zł
 • dla kolejnych 250 osób (1001-1250), które dokonają pełnego zgłoszenia* 130 zł

PAKIET PREMIUM, który zawiera: to co pakiet standard plus pamiątkową koszulka. Pakiet z koszulką można zakupić do 20.08.2023 r. Po tym terminie zakupiony pakiet nie będzie zawierał pamiątkowej koszulki.

 • dla pierwszych 500 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 150 zł
 • dla kolejnych 500 osób (501–1000), które dokonają pełnego zgłoszenia* 165 zł
 • dla kolejnych 250 osób (1001-1250), które dokonają pełnego zgłoszenia* 180 zł

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

Biurze Zawodów 16-17.09.2023 r. –  opłata dla wszystkich wynosi 180 złotych (pakiet bez koszulki) bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 1250 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

 1. Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji
 2. W przypadku rezygnacji, możliwy jest zwrot opłaty tylko do 14 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Po tym terminie jest możliwość scedowania własnej opłaty startowej na inna osobę, jednak nie później niż do 13 września 2023 r. Szczegóły cesji patrz regulamin pkt. VII. CESJA

WAŻNE:

Jeżeli ze względów epidemiologicznych lub jakichkolwiek innych niezależnych od organizatora bieg nie będzie mógł odbyć się w tradycyjnej formie, to odbędzie się w formie on-line, a opłata startowa nie będzie zwracana.

We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami oraz przepisaniem pakietów prosimy o kontakt: z firmą DATASPORT (www.datasport.pl ; biuro@datasport.pl )

PEŁEN REGULAMIN 46. BIEGU LECHITÓW - koniecznie przeczytaj!

Klub Altom © 2023. All rights reserved.