Opłata startowa

PAKIET STANDARD, który zawiera: numer startowy do pobrania w pliku PDF, medal. Pakiet standard nie zawiera koszulki.

  • 100 zł dla osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*

PAKIET PREMIUM, który zawiera numer startowy do pobrania w pliku PDF, medal oraz pamiątkową koszulkę.

  • 155 zł dla osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

Pakiet z koszulką można zakupić do 11.08.2024 r. Po tym terminie zakupiony pakiet nie będzie zawierał pamiątkowej koszulki.

Koszulka (w przypadku pakietu Premium) oraz medal będą wysyłane po zakończeniu biegu czyli po 22 września  2024 r.

WAŻNE

  1. Warunkiem otrzymania pakietu jest udokumentowanie przebiegnięcia min. 21,097 km. oraz zarejestrowanie śladu swojego biegu w wynikach (terminem rejestracji wyników w systemie wyników od 15 września do 22 września 2024).
  2. Wysyłka pakietów startowych będzie realizowana na adres jaki uczestnik poda w formularzu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone przesyłki z powodu błędnego lub niekompletnego adresu.
  3. Pakiety będą wysyłane na koszt organizatora w ciągu 4 tygodni od zakończenia biegu, tzn. od 22 września do 20 października 2024 r.

 

ROZMIARY KOSZULEK