4,2 km Regulamin

Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

 Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

15 września 2019 r. godz. 11:30, start Gniezno – nad jeziorem Jelonek przy ul . Łaskiego, meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans 4,2 km (asfalt)

         Trasa nie posiada atestu PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 200 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem   http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3619

– bezpośrednio w biurze zawodów w nowym miejscu: hala sportowa  w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 w sobotę 14.09.2019 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 15.09.2019 r. od godziny 7:00 do 9:00

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

           Opłata startowa wynosi:

·   42 zł pakiet standard (bez koszulki) do 20.08.209 r.

·  72 zł pakiet premium (z pamiątkową koszulką z długim rękawem) do 20.08.2019 r. 

·   Od 21.08.2019 r. opłata będzie wynosiła 42 zł za pakiet standard (nie
będzie możliwości zamówienia pakietu z koszulką)  

     * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  dokonanie opłaty startowej

·       w Biurze Zawodów 14-15.09.2019  r. –  dla wszystkich wynosi 100 złotych bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej
(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 200 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Pełen regulamin poniżej

Klub Altom © 2019. All rights reserved.