Piątka Lechitów - Regulamin

Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

 Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

20 września 2020 r. godz. 11:30, start Gniezno – nad jeziorem Jelonek , meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans 5 km (asfalt)

         Trasa nie posiada atestu PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 300 Uczestników.

W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

Osoby, które mają ukończone 16 lat ale nie są pełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem   http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3619

– bezpośrednio w biurze zawodów w nowym miejscu: hala sportowa  w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 w sobotę 19.09.2020 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 20.09.2020 r. od godziny 7:00 do 9:00

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

           Opłata startowa wynosi:

Pakiety BEZ koszulki z długimi rękawami

  • dla pierwszych 100 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia dnia * – 40 zł 
  • dla kolejnych 100 osób (101–200), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 45 zł
  • dla kolejnych 100 osób (201- 300), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 50 zł

 

Pakiety PEŁNE, z koszulką z długimi rękawami 

  • dla pierwszych 100 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia dnia * – 65 zł 
  • dla kolejnych 100 osób (101–2000), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 70 zł 
  • dla kolejnych 100 osób (201- 300), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 75 zł

     * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz  dokonanie opłaty startowej

·       w Biurze Zawodów 19-20.09.2020  r. –  dla wszystkich wynosi 100 złotych bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej
(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 300 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Pełen regulamin poniżej

Klub Altom © 2021. All rights reserved.