wybierz edycję biegu

Bieg Lechitów

HISTORIA

^
1978

PIERWSZY BIEG LECHITÓW – 3 WRZEŚNIA 1978

^
1979

2 BIEG LECHITÓW – 9 WRZEŚNIA 1979

^
1980

3 BIEG LECHITÓW – 8 CZERWCA 1980

^
1981

4 BIEG LECHITÓW – 6 WRZEŚNIA 1981

^
1982

5 BIEG LECHITÓW – 5 WRZEŚNIA 1982

^
1983

6 BIEG LECHITÓW – 4 WRZEŚNIA 1983

^
1984

7 BIEG LECHITÓW – 9 WRZEŚNIA 1984

^
1985

8 BIEG LECHITÓW – 8 WRZEŚNIA 1985

^
1986

9 BIEG LECHITÓW – 7 WRZEŚNIA 1986

^
1987

10 BIEG LECHITÓW – 6 WRZEŚNIA 1987

^
1988

11 BIEG LECHITÓW – 11 WRZEŚNIA 1988

^
1989

12 BIEG LECHITÓW – 10 WRZEŚNIA 1989

^
1990

13 BIEG LECHITÓW – 9 WRZEŚNIA 1990

^
1991

14 BIEG LECHITÓW – 8 WRZEŚNIA 1991

^
1992

15 BIEG LECHITÓW – 6 WRZEŚNIA 1992

^
1993

16 BIEG LECHITÓW – 12 WRZEŚNIA 1993

^
1994

17 BIEG LECHITÓW – 11 WRZEŚNIA 1994

^
1995

18 BIEG LECHITÓW – 10 WRZEŚNIA 1995

^
1996

19 BIEG LECHITÓW – 8 WRZEŚNIA 1996

^
1997

20 BIEG LECHITÓW – 8 CZERWCA 1997

^
1998

21 BIEG LECHITÓW – 11 WRZEŚNIA 1998

^
1999

22 BIEG LECHITÓW – 13 CZERWCA 1999

^
2000

23 BIEG LECHITÓW – 11 CZERWCA 2000

^
2001

24 BIEG LECHITÓW – 9 WRZEŚNIA 2001

^
2002

25 BIEG LECHITÓW – 9 CZERWCA 2002

^
2003

26 BIEG LECHITÓW – 28 WRZEŚNIA 2003

^
2004

27 BIEG LECHITÓW – 19 WRZEŚNIA 2004

^
2005

28 BIEG LECHITÓW – 24 WRZEŚNIA 2005

^
2006

29 BIEG LECHITÓW – 23 WRZEŚNIA 2006

^
2007

30 BIEG LECHITÓW – 22 WRZEŚNIA 2007

^
2008

31 BIEG LECHITÓW – 20 WRZEŚNIA 2008

^
2009

32 BIEG LECHITÓW – 19 WRZEŚNIA 2009

^
2010

33 BIEG LECHITÓW – 18 WRZEŚNIA 2010

^
2011

34 BIEG LECHITÓW – 17 WRZEŚNIA 2011

^
2012

35 BIEG LECHITÓW – 15 WRZEŚNIA 2012

^
2013

36 BIEG LECHITÓW – 15 WRZEŚNIA 2013

^
2014

37 BIEG LECHITÓW – 14 WRZEŚNIA 2014

^
2015

38 BIEG LECHITÓW – 13 WRZEŚNIA 2015

^
2016

39 BIEG LECHITÓW – 18 WRZEŚNIA 2016

^
2017

40 BIEG LECHITÓW – 17 WRZEŚNIA 2017

^
2018

41 BIEG LECHITÓW – 16 WRZEŚNIA 2018

^
2019

42 BIEG LECHITÓW – 15 WRZEŚNIA 2019

^
2020

43 BIEG LECHITÓW – 17-30 WRZEŚNIA 2020

^
2021

44 BIEG LECHITÓW – 19 WRZEŚNIA 2021

^
2022

45 BIEG LECHITÓW – 18 WRZEŚNIA 2022

^
2023

46 BIEG LECHITÓW – 17 WRZEŚNIA 2023