47. Bieg Lechitów jest jednym z 14 biegów wchodzących w skład Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2024

REGULAMIN 2024

DLA UCZESTNIKÓW GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE 2024

1. CEL:

Organizacja Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie [dalej: GPW w Półmaratonie, GPW] ma na celu „zdrowe” propagowanie biegów jako najprostszej formy ruchu dla osób w różnym wieku, mobilizującej do systematycznej aktywności fizycznej. Poprzez ujęcie najważniejszych imprez biegowych regionu w jeden cykl zakłada się poprawę jakości, tworząc wielkopolską prestiżową markę, integrującą środowisko biegowe.
Celem nadrzędnym organizacji GPW nie jest współorganizacja poszczególnych biegów, a rozwój platformy uatrakcyjniające podejmowaną aktywność fizyczną, jak również podniesienie rangi imprez biegowych znajdujących się w cyklu GPW.

2. FINANSOWANIE:

Zadanie publiczne jest realizowane ze środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Wielkopolskiego na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a podmiotem wybranym w trybie otwartego konkursu ofert.

3. MIEJSCA REALIZACJI BIEGÓW:

Do Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie zostanie zaliczonych minimum 14 biegów półmaratońskich, posiadających jeden z atestów: AIMS, IAAF lub PZLA i odbywających się na terenie województwa wielkopolskiego, z których 7 będzie zaliczonych do klasyfikacji generalnej.

Wykaz biegów zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie:

Lp.

Nazwa biegu

Miejscowość

1.

X Ostrowski ICE MAT Półmaraton 17.03.2024

Ostrów Wielkopolski

2.

16. PKO Poznań Półmaraton 14.04.2024

Poznań

3.

Półmaraton Koło 28.04.2024

Koło

4.

XXXI Ogólnopolski Bieg im. Jana Kilińskiego 03.05.2024

Mogilno/Trzemeszno

5.

XI Bieg Lwa 18.05.2024

Tarnowo Podgórne

6.

XVI Hunters Grodziski Półmaraton „SŁOWAKA” 16.06.2024

Grodzisk Wielkopolski

7.

VI Kaliski Półmaraton Nocny „Bursztynowa Hellena” 29.06.2024

Kalisz

8.

XXXIII Bieg Jagiełły TIP – TOPOL Półmaraton Pobiedziska 07.07.2024

Pobiedziska

9.

33. Półmaraton Signify Piła 08.09.2024

Piła

10.

47. Półmaraton Lechitów 15.09.2024

Dziekanowice/Gniezno

11.

XXXV Ogólnopolski Bieg Zbąskich 22.09.2024

Zbąszyń

12.

XII Szamotuły Samsung Półmaraton 09.06.2024

Szamotuły

13.

VII Półmaraton Wągrowiec Skoki 20.10.2024

Wągrowiec/Skoki

14.

XVIII Międzynarodowy Kościański Półmaraton 10.11.2024

Kościan

4.    UCZESTNICTWO:

a) Uczestnicy GPW muszą posiadać polskie obywatelstwo i ukończony 18 rok życia.
b) Osoby zdyskwalifikowane za doping będące w trakcie karencji nie będą klasyfikowane w GPW.

5.    ZASADY KWALIFIKACJI BIEGÓW DO CYKLU GRAND PRIX WIELKOPOLSKI W PÓŁMARATONIE:

a)    Lokalni organizatorzy będą prowadzić klasyfikacje OPEN: kobiet i mężczyzn oraz umożliwią przeprowadzenie klasyfikacji w poniższych kategoriach wiekowych:

  • kobiet:          K18, K30, K40, K50, K60, K70+,
  • mężczyzn:   M18, M30, M40, M50, M60, M70, M80+.

Organizator na podstawie czasów uzyskanych przez zawodników w poszczególnych biegach zaliczanych do cyklu GPW w Półmaratonie sporządza ww. klasyfikacje GPW, które zamieszcza na stronie internetowej cyklu GPW.

W przypadku uzyskania jednakowego czasu ogólnego przez zawodników  o kolejności w ww. klasyfikacji będzie decydował najlepszy czas uzyskany we wszystkich biegach zaliczanych do cyklu GPW.

b)   W zakresie związanym z realizacją GPW w Półmaratonie, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych lokalni organizatorzy odbierają stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych od osób, których dotyczą  te dane, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. z 2019 r. poz. 730 dalej: nowelizacja].

c)    W ramach zadania prowadzona będzie ewidencja biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunkiem udziału w klasyfikacji generalnej GPW jest ukończenie co najmniej 7 półmaratonów.

d)   Prowadzona będzie klasyfikacja Korony Biegów Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.

Warunki zdobycia poszczególnych Koron (medali):

– Korona Brązowa    –         ukończenie 10 półmaratonów w jednym roku kalendarzowym,
– Korona Srebrna     –          zdobycie 3 Koron Brązowych w ciągu 5 lat*,
– Korona Złota         –          zdobycie 3 Koron Srebrnych w ciągu 15 lat*.

Zdobywcy Korony otrzymują okolicznościowy medal (Koronę).
Zdobywając kolejne Korony zawodnik otrzymuje tylko Koronę wyższej rangi. W całym cyklu (15 lat*) można otrzymać tylko raz Koronę Brązową, Srebrną i Złotą.

W poszczególnych latach, wypełniając warunki do uzyskania kolejnej Korony, zawodnik otrzymuje potwierdzający certyfikat.

* Nie uwzględniając lat 2020-2021, w których GPW się nie odbyło.

6.    NAGRODY:

a) Na zakończenie rywalizacji w danym roku kalendarzowym odbywać się będzie Uroczysta Gala Podsumowująca Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie, na której zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników.

b)  Współorganizatorem ww. gali będzie Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

c)  Dla najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w kategorii OPEN zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla najlepszych zawodniczek i zawodników: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 1000,00 zł
II miejsce – 800,00 zł
III miejsce – 700,00 zł
IV miejsce – 500,00 zł
V miejsce – 400,00 zł
VI miejsce – 300,00 zł

d)   Dla 3 najlepszych zawodniczek i zawodników cyklu GPW w Półmaratonie w poszczególnych kategoriach wiekowych (K/M18, K/M30, K/M40, K/M50, K/M60, K70+, M70, M80+) zostaną wręczone puchary, medale lub inne trofea sportowe, dyplomy oraz nagrody rzeczowe: wydawnictwa o tematyce sportowej i turystycznej, drobny sprzęt sportowy, rekreacyjny i turystyczny lub bony/karty podarunkowe wyasygnowane przez sklepy z branży sportowej i turystycznej o wartości brutto:

I miejsce – 300,00 zł
II miejsce – 250,00 zł
III miejsce – 200,00 zł

** Zastrzega się, że zawodniczki i zawodnicy cyklu GPW w Półmaratonie nagrodzeni w kategorii OPEN nie otrzymają nagrody rzeczowej w poszczególnych kategoriach wiekowych, nagroda ta zostanie wręczona osobom zajmującym kolejne miejsca w klasyfikacji.

7.        NAGRODY SPECJALNE:

1. Organizator może przyznać nagrodę specjalną lub inne formy nagradzania w odrębnych klasyfikacjach, nie objęte regulaminem.
2.  Nagroda specjalna będzie mogła zostać przekazana podczas Uroczystej Gali Podsumowującej Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie.
3. Nagrodę specjalną będą mogły otrzymać osoby, które ukończyły cykl GPW (7 biegów).
4. O sposobie wyboru osób wyróżnionych decyduje organizator.

8.        UWAGI KOŃCOWE:

a) Zaproszenie na Uroczystą Galę Podsumowującą Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie na dany rok kalendarzowy dotyczy osób, które ukończyły cykl Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie w danym roku kalendarzowym (co najmniej 7 biegów).
Zaproszenie będzie skierowane do ww. osób poprzez główną stronę internetową cyklu GPW. Przewidywany termin ww. gali: 23 lub 30 listopada.
b) Nagrody zostaną wręczone podczas ww. gali. W przypadku nieobecności osoby nagrodzonej podczas ww. gali wyróżnienie może odebrać osoba przez nią upoważniona lub organizator przekaże wyróżnienie osobie nagrodzonej w innym terminie do 15 grudnia danego roku.
c) Lista osób nagrodzonych zostanie zaprezentowana na stronie internetowej cyklu GPW przed ww. galą.

Dodatkowe informacje:

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.