Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

 Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno

II. Termin i miejsce:

20 września 2020 r. godz. 11:00,  start w Dziekanowicach, meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

Odjazd autokarów z zawodnikami na start w godz. 8:30 – 9:45. z parkingu obok biura zawodów ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie

III. Trasa:
Dystans 21,097,5 km (asfalt)

         Trasa posiada atest PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto z wyjątkiem pierwszych 50 zawodników na mecie. Ze względów organizacyjnych ustala się limit czasu 3 godziny

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 2500 Uczestników. W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie,

4.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zwodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

– za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem   http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3619

– bezpośrednio w biurze zawodów w nowym miejscu: hala sportowa  w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 w sobotę 19.09.2020 r. w godzinach 18:00 – 21:00 i w dniu zawodów 20.09.2020 r. od godziny 7:00 do 9:00

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z zarejestrowaną opłatą startową.

Odbiór Numeru Startowego przez Uczestnika jest równoznaczny z akceptacja Regulaminu biegu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

VI. Opłata startowa:

           Opłata startowa wynosi:

  • dla pierwszych 500 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia dnia * –  70 zł
  • dla kolejnych 500 osób (501–1000), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 75
  • dla kolejnych 500 osób (1001- 1500), które dokonają pełnego zgłoszenia*- 80 zł
  • dla kolejnych 500 osób (1501–2000), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 85 zł 
  • dla kolejnych 500 osób (2001- 2500), które dokonają pełnego zgłoszenia* 90 zł

·       dla osób powyżej 65 lat, które dokonają pełnego zgłoszenia* do 28.02.2020 – 50 zł

                    * pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz   dokonanie opłaty startowej

·       w Biurze Zawodów 19-20.09.2020  r. –  dla wszystkich wynosi 150 złotych bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 2500 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Zapoznaj się z pełnym regulaminem

PEŁEN REGULAMIN 43. BIEGU LECHITÓW - koniecznie przeczytaj!

Upoważnienie

do odbioru pakiety

Some description text for this item

Klub Altom © 2021. All rights reserved.