Wyciąg z regulaminu:
I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

II. Termin i miejsce:

1.19 września 2021 r.

2. Dystans 21,0975 km .

3. Start Ostrów Lednicki w Dziekanowicach, meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

III. Limit czasu

Uczestników  obowiązuje limit czasu 3 h.

IV. Limit uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu 1500 Uczestników Biegu.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia

Zgłoszenia można dokonać:

  1. za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.bieglechitow.pl.
  2. bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa III LO w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 :
  • w sobotę 18.09.2021 r. w godzinach 18:00 – 21:00
  • w dniu zawodów 19.09.2021 r. od godziny 7:00 do 9:00

(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 1500 zgłoszonych i opłaconych uczestników)

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

W biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 18 lat.

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej, o której mowa w punkcie VI/1. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VI. Opłaty

  1. Opłata startowa wynosi:

dla pierwszych  500 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*   –  80 zł

dla kolejnych 500 osób (501–1000), które dokonają pełnego zgłoszenia* – 85 zł

dla kolejnych 500 osób (1001- 1500), które dokonają pełnego zgłoszenia*-  90 zł

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

w Biurze Zawodów 18-19.09.2021 r. –  dla wszystkich wynosi 150 złotych bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej
(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 1500 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

  1. Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji
  2. W przypadku rezygnacji, możliwy jest zwrot opłaty tylko do 14 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. Po tym terminie jest możliwość scedowania własnej opłaty startowej na inna osobę, jednak nie później niż 17 sierpnia 2021 r. Można tego dokonać logując się na własnym profilu formularza zgłoszeniowego lub kontakt z firmą DATASPORT.

Przepisanie – scedowanie opłaty startowej na inną osobę możliwe jest za dodatkową opłatą w wysokości 15 zł do dnia 17.08.2021 (później nie będzie to możliwe) .

WAŻNE:

Jeżeli ze względów epidemiologicznych lub jakichkolwiek innych niezależnych od organizatora bieg nie będzie mógł odbyć się w tradycyjnej formie, to odbędzie się w formie on-line, a opłata startowa nie będzie zwracana.

We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami oraz przepisaniem pakietów prosimy o kontakt: z firmą DATASPORT (www.datasport.pl ; biuro@datasport.pl )

PEŁEN REGULAMIN 44. BIEGU LECHITÓW - koniecznie przeczytaj!

Upoważnienie

do odbioru pakietu

Some description text for this item

Klub Altom © 2021. All rights reserved.