Trasa
 
Na trasie będą 4 punkty odżywcze rozmieszczone  co około 5 km.

I punkt na ok. 5 km – woda 

II punkt na ok. 10 km – woda 

III punkt na ok. 15 km – woda 

IV punkt na ok. 18,5 km – woda 

Klub Altom © 2022. All rights reserved.