Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl 

II. Termin i miejsce:

17 września 2023 r. godz. 11:20, start Gniezno –ulica Łaskiego , meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans 5 km (asfalt)

Trasa nie posiada atestu PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 200 Uczestników.

W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

3. Warunkiem przeprowadzenia biegu Piątka Lechitów w formie stacjonarnej w Gnieźnie w dniu 17.09.2023 r. jest osiągniecie minimum 80 zgłoszonych
i opłaconych zawodników na dzień 31.07.2023 r.

4.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie.

5. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 17.09.2007 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. 

7.  Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika biletu na bieg z QR kodem w Biurze Zawodów. Odbiór pakietu startowego przez inną osobę jest możliwy również za okazaniem biletu na bieg z QR kodem. Posiadanie biletu z QR kodem innego biegacza jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru pakietu startowego.

WAŻNE!

Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

  • Elektronicznie do 13.09.2023 za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem bieglechitow.pl
  • bezpośrednio w biurze zawodów (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 200 zgłoszonych i opłaconych uczestników): hala sportowa III LO w Gnieźnie ul. Sobieskiego 20 :
    • w sobotę 16.09.2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00
    • w dniu zawodów 17.09.2023 r. od godziny 7:00 do 9:00

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.


VI. Opłata startowa:

PAKIET STANDARD, który zawiera: numer startowy z chipem, agrafki, na mecie medal, posiłek regeneracyjny oraz ewentualne gadżety od sponsorów. Pakiet standard nie zawiera koszulki.

  • dla pierwszych 100 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 90 zł
  • dla kolejnych 100 osób (101–200), które dokonają pełnego zgłoszenia* 105 zł

PAKIET PREMIUM, który zawiera: to co pakiet standard plus pamiątkową koszulkę. Pakiet z koszulką można zakupić do 20.08.2023 r. Po tym terminie zakupiony pakiet nie będzie zawierał pamiątkowej koszulki.

  • dla pierwszych 100 osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* 140 zł
  • dla kolejnych 100 osób (101–200), które dokonają pełnego zgłoszenia* 155 zł

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

W Biurze Zawodów 16-17.09.2023 r. –  opłata dla wszystkich wynosi 150 złotych (pakiet bez koszulki) bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu  zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Klub Altom © 2023. All rights reserved.