Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl 

II. Termin i miejsce:

18 września 2022 r. godz. 11:20, start Gniezno –ulica Łaskiego , meta na Placu Św. Wojciecha w Gnieźnie.

III. Trasa:
Dystans 5 km (asfalt)

Trasa nie posiada atestu PZLA.

Pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów w numerach startowych.

IV. Uczestnictwo:

1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do ustanowienia limitu Uczestników Biegu w ilości 200 Uczestników.

W przypadku wyczerpania limitu Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenie rejestracji jak również zwiększenia tego limitu.

4. Warunkiem przeprowadzenia biegu Piątka Lechitów w formie stacjonarnej w Gnieźnie w dniu 18.09.2022 r. jest osiągniecie minimum 80 zgłoszonych i opłaconych zawodników na dzień 31.07.2022 r. W przeciwnym wypadku bieg stacjonarny zostanie odwołany a opłata startowa w pełni zostanie zwrócona uczestnikom.

5.  Uczestnik musi wyrazić akceptację wymogów zawartych w Regulaminie.

6. Wszyscy Uczestnicy Biegu muszą być urodzeni przed 18.09.2006 r., czyli w dniu Biegu posiadać ukończone 16 lat. 

7.   Odbiór Pakietu Startowego w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia osobiście z dokumentem tożsamości.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę podpisaną przez rodzica bądź prawnego opiekuna do udziału w biegu  podczas weryfikacji w biurze zawodów.

V. Zgłoszenia:

Zgłoszenia można dokonać:

 • elektronicznie do 12.09.2022 r. za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem bieglechitow.pl
 • bezpośrednio w biurze zawodów: hala sportowa III LO w Gnieźnie Sobieskiego 20 :
  • w sobotę 17.09.2022 r. w godzinach 16:00 – 20:00
  • w dniu zawodów 18.09.2022 r. od godziny 7:00 do 9:00

(pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 200 zgłoszonych i opłaconych uczestników)

W momencie osiągnięcia limitu uczestników zapisy zostaną zakończone.

VI. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi:

 • 95 zł do 30 kwietnia 2022 (dla osób, które dokonają pełnego zgłoszenia *)
 • 110 zł do 15 czerwca 2022 (dla osób, które dokonają pełnego zgłoszenia* )
 • 125 zł do 21 sierpnia 2022 (dla osób, które dokonają pełnego zgłoszenia*)
  • pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej w wskazanym terminie

Po 21 sierpnia 2022 opłata startowa wynosi 125 zł. Zakupiony pakiet po tym terminie nie zawiera koszulki 45. Biegu Lechitów.

W Biurze Zawodów 17-18.09.2022 r. – dla wszystkich wynosi 150 złotych (pakiet bez koszulki) bez względu na wcześniejsze zgłoszenie bez dokonania opłaty startowej (pod warunkiem, że nie przekroczono wcześniej limitu 200 zgłoszonych i opłaconych uczestników).

Zgoda na uczestnictwo nieletniego

Piątka Lechitów

Upoważnienie

do odbioru pakietu

Klub Altom © 2023. All rights reserved.