Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma pakiet startowy zawierający:

  • pamiątkowy, imienny numer startowy z chipem,
  • okolicznościową koszulkę,
  • pamiątkowy, odlewany medal,
  • na mecie: drożdżówka, woda mineralna.

UWAGA: Wybór rozmiaru koszulki będzie możliwy w biurze zawodów.

Odbiór pakietów startowych dla osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie przez opiekunów prawnych lub nauczyciela wychowania fizycznego/trenera klubowego w Biurze Zawodów Biegów Młodzieżowych.

Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie i będzie czynne:

  • w sobotę 17 września 2022 r. w godzinach 16:00 – 20:00 (z obowiązkowym odbiorem numerów startowych i pakietów przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego)
  • w dniu zawodów 18 września 2022 r. od godziny 7:30 do 9:00 Plac Św. Wojciecha, namiot Biegi młodzieżowe (wyłącznie dla zawodników spoza terenu Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego).

Do biegów młodzieżowych dopuszczone zostaną wyłącznie osoby, które złożą podpisane przez opiekuna prawnego, oświadczenie o zdolności do udziału w biegu oraz przedstawią dokument tożsamości ze zdjęciem w Biurze Zawodów.

Osoby małoletnie, które na dzień rozegrania imprezy nie przekroczyły 13 roku życia pakiet startowy mogą odebrać wyłącznie w obecności opiekuna ustawowego lub innej osoby posiadającej stosowne pełnomocnictwo (np. nauczyciel wychowania fizycznego), umocowujące należycie do odbioru pakietu startowego oraz do składania niezbędnych oświadczeń przez uczestnika biegów młodzieżowych.

Wzory upoważnień do pobrania poniżej

Klub Altom © 2023. All rights reserved.