Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Deny from all Biegi młodzieżowe pakiet – Bieg Lechitów

Każdy uczestnik biegów młodzieżowych otrzyma pakiet startowy zawierający:

  • numer startowy z chipem,
  • okolicznościową koszulkę,
  • na mecie: pamiątkowy, odlewany medal oraz drożdżówka, woda mineralna.

UWAGA: Wybór rozmiaru koszulki będzie możliwy w biurze zawodów.

  • Podstawą odbioru zestawu startowego jest okazanie przez zawodnika/rodzica/opiekuna/nauczyciela biletu na bieg z QR kodem w Biurze Zawodów. Bilet na bieg z QR kodem zostanie wysłany na email po dokonaniu pełnego zgłoszenia zawodnika*

* pełne zgłoszenie – wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej

  • Odbiór pakietów startowych dla osób niepełnoletnich możliwy jest wyłącznie przez opiekunów prawnych lub nauczyciela wychowania fizycznego/trenera klubowego w Biurze Zawodów Biegów Młodzieżowych.
  • Odbiór pakietu startowego przez inną osobę jest możliwy również za okazaniem biletu na bieg z QR kodem. Posiadanie biletu z QR kodem innego biegacza jest jednoznaczne z upoważnieniem tej osoby do odbioru pakietu startowego.

     

WAŻNE!

 Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym

 

Biuro Zawodów usytuowane będzie w hali sportowej przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie i będzie czynne:

  • w sobotę 16 września 2023 r. w godzinach 16:00 – 20:00 (z obowiązkowym odbiorem numerów startowych i pakietów przez mieszkańców Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego)
  • w dniu zawodów 17 września 2023 r. od godziny 7:30 do 9:00 na pl. Św. Wojciecha (wyłącznie dla zawodników spoza terenu Miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego).

Klub Altom © 2023. All rights reserved.