Regulamin Piątka korespondencyjnie 2021

Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl

II. Termin i miejsce:

 1. 19 – 26 września 2021 r.
 2. Dystans 5 km .
 3. Zawodnik może  pokonać dystans w dowolnym terenie, przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.
 4. Limit czasu

Uczestników nie obowiązuje limit czasu.

III. Uczestnictwo i zgłoszenia

 1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.bieglechitow.pl w dniach 09 lipca – 17 września 2021.
 2. W biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 16 lat.
 3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej, o której mowa w punkcie VII/1. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

IV. Zasady

 1. Uczestnik rejestruje się do biegu na stronie datasport.pl lub www.bieglechitowi.pl
 2. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 5 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnych dniach, wyłącznie w terminie od dnia 19 września 2021 r. g. 0.00 do dnia 26 września 2021 roku g. 23.59. Termin ten jest jednocześnie terminem rejestracji wyników w systemie wyników.
 3. Dystans trzeba pokonać biegnąc jednorazowo 5 km.
 4. Pomiar czasu i dystansu może być przeprowadzona na kilka sposobów:
 • aplikacją Rejestrator GPS do pobrania ze Google Play lub na Iphona (IOS),
 • zegarkiem sportowym GARMIN lub POLAR lub SUUNTO podłączonym do aplikacji Rejestrator GPS (zegarek podłączyć można w kółku z wykrzyknikiem na pierwszej stronie aplikacji)
 • Dowolnym innym zegarkiem sportowym lub dowolną inną aplikacją rejestrującą ślad GPS (po zakończeniu zawodów konieczne jest pobranie z odpowiedniej aplikacji dla zegarka śladu jako plik tcx lub gpx i wczytanie go do wyników zawodów przyciskiem dodaj swój wynik (szczegóły w pełnym regulaminie)

6. Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl.

V. Opłaty

 1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej, która wynosi 85 zł. W ramach tej opłaty uczestnik otrzyma pakiet z numerem startowym
  i okolicznościowym dyplomem (do pobrania w pliku PDF) oraz medal i koszulkę techniczną w limitowanej wersji 44. Biegu Lechitów.
 2. Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji

We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami  prosimy o kontakt z firmą DATASPORT http://www.datasport.pl/ lub biuro@datasport.pl

Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie będzie możliwości scedowania jej na inną osobę ani na inny bieg.

Zapoznaj się z pełnym regulaminem


PEŁEN REGULAMIN PIĄTKI KORESPONDENCYJNIE