Regulamin Piątka Lechitów edycja wirtualna

 
Wyciąg z regulaminu:

I. Organizator:

Klub Sportowy „ALTOM” Gniezno, ul. Roosevelta 116a, 62-200 Gniezno, tel. 882044122 e- mail: biuro@klubaltom.pl www.klubaltom.pl  

III. Termin i miejsce:

1.17 – 30 września 2020 r.

2. Dystans 5 km .

3. Zawodnik może  pokonać dystans w dowolnym terenie, przy zachowaniu przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia.

IV. Limit czasu

Uczestników nie obowiązuje limit czasu.

V. Uczestnictwo i zgłoszenia

  1. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem portalu internetowego Datasport dostępnego pod adresem www.datasport.pl lub www.bieglechitow.pl w dniach 11 sierpnia – 16 września 2020.
  2. W biegu prawo uczestnictwa mają wyłącznie osoby, które najpóźniej w dniu swojego startu  ukończą 18 lat.
  3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej. Wypełnienie formularza rejestracyjnego i dokonanie opłaty startowej, o której mowa w punkcie VII/1. jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

VI. Zasady

  1. Uczestnik rejestruje się do biegu na stronie datasport.pl lub www.bieglechitowi.pl
  2. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 5 km. Wskazany dystans można pokonać w dowolnych dniach, wyłącznie w terminie od dnia 17 września 2020 r. g. 0.00 do dnia 30 września 2020 roku g. 23.59. Termin ten jest jednocześnie terminem rejestracji wyników w systemie wyników.
  3. Dystans trzeba pokonać biegnąc jednorazowo 5 km.
  4. Pomiar czasu i dystansu prowadzony będzie poprzez aplikację Rejestrator GPS na telefon z systemem android lub IOS, dostępną na stronie www.datasport.pl. Dopuszcza się także klasyfikację zawodników po weryfikacji przesłanego śladu biegu w formie zapisu GPX lub TCX. Ślad biegu w postaci pliku należy załadować do systemu wyników. Stosowny przycisk znajduje się przy liście wyników wraz z instrukcją pozyskania plików z bardziej znanych programów dla biegaczy jak Endomondo, Garmin czy Strava.
  5. Stroną techniczną pomiaru czasu i rejestracji wyników zajmuje się firma Datasport. Korespondencja związana z rejestracją i wynikami pod adresem: biuro@datasport.pl.

VII. Opłaty

1. Każdy uczestnik biegu ponosi koszty opłaty startowej, która wynosi 80 zł. W ramach tej opłaty uczestnik otrzyma pakiet z numerem startowym
i okolicznościowym dyplomem (do pobrania w pliku PDF) oraz medal i koszulkę techniczną w limitowanej wersji 43. Biegu Lechitów.

2. Opłaty startowej należy dokonać za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji

We wszystkich sprawach związanych ze zgłoszeniami i opłatami oraz przepisaniem pakietów prosimy o kontakt z firmą DATASPORT http://www.datasport.pl/lub biuro@datasport.pl

Opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie będzie możliwości scedowania jej na inną osobę ani na inny bieg.

Zapoznaj się z pełnym regulaminem


PEŁEN REGULAMIN PIĄTKI LECHITÓW EDYCJA WIRTUALNA- koniecznie przeczytaj!