3 BIEG LECHITÓW – 8 CZERWCA 1980

Pracujący w niezmienionym składzie Komitet Organizacyjny postanowił, ze III Bieg Lechitów odbędzie się 8 czerwca, tak aby termin nie kolidował z zyskującym dużą popularność Maratonem Pokoju.
Do organizacji imprezy włączono aktyw młodzieży SKS II Liceum Ogólnokształcącego. Na trzy tygodnie przed samym biegiem w sekretariacie Organizatorów znajdowało się 518 zgłoszeń. Ze względu na zwiększająca się liczbę uczestników zmieniono miejsce startu, który wyznaczono na parkingu przy wiatrakach na drodze prowadzącej z Poznania do Gniezna. Tym samym wydłużono trasę biegu głównego do 20 kilometrów.

8 czerwca 1980 r. na starcie stanęło ostatecznie 424 uczestników w tym 11 biegających wyczynowo i 8 kobiet. Bieg ukończyło 416 spośród nich. Był to najliczniejszy udział biegaczy w ciągu całej 29 letniej historii Biegu Lechitów.

Z uczestników zagranicznych startowali Niemcy i Czesi. Najstarszym uczestnikiem był 69 letni Eugeniusz Urban z Krakowa. Ostatni biegacz na metę dotarł po 2 godzinach 24 minutach i 35 sekundach. Zwiększyła się ilość startujących gnieźnian do 11 osób. Ze względu na profesję największa grupę biegaczy stanowili nauczyciele – 32 osoby.

Zwycięzca biegu głównego wśród amatorów został Tadeusz Rutkowski z czasem:

1: 05,18 podobnie jak przed rokiem w II Biegu. W grupie wyczynowej najlepszy był Henryk Paskal z Gwardii Piła z czasem: 1:03,05. Klasyfikację kobiet wygrała podobnie jak przed rokiem Lucyna Rokitowska z Namysłowa wynikiem: 1 godz. 27 min.

Puchar dla najlepszego dziennikarza przypadł Januszowi Kalinowskiemu z „Kuriera Polskiego”.

W grupie nauczycieli zwycięzcą został najlepszy amator tego biegu T. Rutkowski. Wśród gnieźnian najlepszym okazał się Mieczysław Olejnik 1:19,22 zajmując 56 miejsce.

Aż 126 uczestników pokonało trasę biegu po raz trzeci, otrzymali oni oprócz znaczka udziału w III Biegu drugi znaczek za trzykrotny udział.

Nie tylko dorośli masowo uczestniczyli w III Biegu, także młodzież stawiła się w wielkiej liczbie 1520 uczniów. Na trasie biegu głównego rozegrano bieg sztafetowy z udziałem 5 zespołów reprezentujących szkoły gminne województwa poznańskiego. Bieg ten wygrali uczniowie SP nr 18 z Poznania wyprzedzając ZSG Żerków i Gniezno.

W biegach młodzieżowych najlepsi okazali się:

Przedszkolaki – Agnieszka Ruszkiewicz Przedszkole nr 10, Jacek Owczarzak Przedszkole nr 14, oboje z Gniezna

Szkoły Podstawowe:

300 m – Małgorzata Nowak SP nr 6, Paweł Kruszona SP nr 2 Gniezno

400 m – Alicja Kaczyńska SP nr 8, Robert Budzyński SP nr 4 Gniezno

500 m – Iwona Woźniak SP nr 7 Gniezno

600 m – Anna Wesner SP nr 4, Robert Jóźwiak SP nr 8 Gniezno

800 m – Czesława Ratajczak SP nr 4, Przemysław Kozłowski SP nr 1 Gniezno

1000 m – Dariusz Stachowiak SP nr 4 Gniezno

W punktacji zespołowej sukces odnotowali uczniowie SP nr 4 z Gniezna

Szkoły średnie:

1000 m – Danuta Łukomska ZSZ nr 1Gniezno

1500 m – Ewa Smyk ZSZ nr 1 , Tomasz Leśny I L.O.

2000 m – Irena Wesołowska I LO, Krzysztof Pawłowski II LO, Piotr Łukaszewski ZSZ nr 2

Prasa podobnie jak w poprzednich biegach szeroko opisywała wydarzenia. „Sztandar Młodych” wydrukował na swych łamach oficjalne wyniki.

Wśród 8 osób, które wycofały się na trasie z biegu, dwie były hospitalizowane. Ciekawostką jest udział w biegu żywej „maskotki” jaką był pies „Józek”, którego właścicielem był H. Posturzyński z Parzymiech. Pies wraz z właścicielem z podzielonym po połowie numerem startowym pokonali trasę i ukończyli ją na 401 miejscu z czasem: 2:14,50.